Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Trần Bình Trọng

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Trần Bình Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Trần Bình Trọng

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Trần Bình Trọng . Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề kiểm tra để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Trần Bình Trọng

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Trần Bình Trọng:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1:
Dung dịch H3PO4 gồm các ion(bỏ qua sự phân li của nước):
A. H2PO4-, HPO42-, PO43-
B. H3PO4, H+, H2PO4-, HPO42-, PO43-
C. H2PO4-, HPO42-, PO43- , H+
D. H+, H2PO42-, HPO4-
Câu 2: Cho các dung dịch :(NH4)2SO4; NH4Cl; Al(NO3)3; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.Để phân biệt các dung dịch trên chỉ dùng 1 hóa chất nào sau?
A.Dung dịch NH3
B. Dung dịch Ba(OH)2
C. Dung dịch KOH
D. Dung dịch NaCl
Câu 3: Phản ứng của NH3 dư với Cl2 tạo ra khói trắng, chất này có công thức hoá học là:
A. HCl
B. N2
C.NH4Cl
D. NH3
Câu 4: Để điều chế N2O ở trong phòng thí nghiệm, người ta nhiệt phân muối :
A. (NH4)2CO3
B. NH4NO3
C. (NH4)2SO4
D. NH4NO2
Câu 5: Khi nhiệt phân AgNO3 sẽ thu được các chất sau:
A. Ag2O, NO2 và O2
B. Ag2O và NO2
C. Ag, NO2 và O2
D. Cu

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 3 trường THPT Trần Bình Trọng bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11 ĐỀ SỐ 3 Trường THPT Trần Bình Trọng Thời gian:…. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1: Dung dịch H3PO4 gồm các ion(bỏ qua sự phân li của nước): A. H2PO4-, HPO42-, PO43- B. H3PO4, H+, H2PO4-, HPO42-, PO43- C. H2PO4-, HPO42-, PO43- , H+ D. H+, H2PO42-, HPO4- Câu 2: Cho các dung dịch :(NH4)2SO4; NH4Cl; Al(NO3)3; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.Để phân biệt các dung dịch trên chỉ dùng 1 hóa chất nào sau? A.Dung dịch NH3 B. Dung dịch Ba(OH)2 C. Dung dịch KOH D. Dung dịch NaCl Câu 3: Phản ứng của NH3 dư với Cl2 tạo ra khói trắng, chất này có công thức hoá học là: A. HCl B. N2 C.NH4Cl D. NH3 Câu 4: Để điều chế N2O ở trong phòng thí nghiệm, người ta nhiệt phân muối : A. (NH4)2CO3 B. NH4NO3 C. (NH4)2SO4 D. NH4NO2 Câu 5: Khi nhiệt phân AgNO3 sẽ thu được các chất sau: A. Ag2O, NO2 và O2 B. Ag2O và NO2 C. Ag, NO2 và O2 D. Cu Câu 6: Từ 34 tấn NH3 sản xuất 160 tấn HNO3 63%.Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3 là A. 80% B. 50% C. 60% D. 85% Câu 7: Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của A. P B. P2O5 C. CuSO4 D. Ca(H2PO4)2. Câu 8: Chất chỉ thể hiện tính khử là: A. HNO3 B. H3PO4 C. NH3 D.N2 Câu 9: Ở 3000oC (hoặc có tia lửa điện) N2 hoá hợp với O2 theo phương trình phản ứng nào sau đây ? A. N2 + O2  2NO B. N2 + 2O2  2NO2 C. 4N2 + O2  2N2O D. 4N2 + 3O2  2N2O Câu 10: Có thể dùng bình đựng HNO3 đặc, nguội bằng kim loại nào ? A. Đồng, bạc B. Đồng, chì . C. Sắt, nhôm. D. Thiết, kẽm. Câu 11: Để làm khô khí NH3 bị lẫn hơi nước, ta có thể dùng A. Ba(OH)2 đặc. B. H2SO4 đặc. C. P2O5. D. CaO khan. Câu 12: Magie photphua có công thức là A. Mg2P2O7 B. Mg3P2 C. Mg2P3 D.Mg3(PO4)3 PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 1: ( 2,0 đ) Viết phương trình hoá học thể hiện dãy biến hoá sau : P  P2O5 (1)  ( 2)  H3PO4  NaH2PO4  Na2HPO4  Na3PO4  ( 3) ( 4) (5)  (6)  Ag3PO4 Câu 2: (2,5 điểm) Cho 50,00ml dung dịch H3PO4 0,50M vào 100,00ml dung dịch NaOH 0,375M .Sau khi phản ứng xảy ra hòa toàn, đem cô cạn dung dịch. a) Muối nào được tạo thành và khối lượng bao nhiêu? b) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch sau phản ứng . Câu 3: (2,5 điểm) Hòa tan 9,10 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Cu, Al bằng 1,50 lít dung dịch HNO3 thu được 11,2 lít NO2 (ở đktc). a) Xác định thành phần % về khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp X. b) Tính nồng độ mol của HNO3 tham gia phản ứng. ( Cho biết: H=1, Cu=64, Al=27, O=16, N=14, P=31, Na=23 )

 

Đồng bộ tài khoản