Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 105 trường THPT Nguyễn Trãi

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 105 trường THPT Nguyễn Trãi

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 105 trường THPT Nguyễn Trãi

Thư viện eLib xin gửi đến các em học sinh bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 105 trường THPT Nguyễn Trãi. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 105 trường THPT Nguyễn Trãi

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 105 trường THPT Nguyễn Trãi được trích từ tài liệu:

Câu 1 : Số e có trong nguyên tử 17 35 Cl là :
A. 16 B. 18 C. 35 D. 17
Câu 2 : Tỉ lệ về số nguyên tử của 2 đồng vị A và B trong tự nhiên của nguyên tố X là 27 :23. Trong đó đồng vị A có 35 proton và 44 nơtron, đồng vị B có nhiều hơn đồng vị A là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của X là giá trị nào dưới đây ?
A. 80,01 B. 79,92 C. 76,35 D. 81,86
Câu 3 : Cấu hình e nào dưới đây là của nguyên tử nguyên tố X (Z=24)
A. 1s22s22p63s23p64s24p6 B. 1s22s22p63s23p63d44s2
C. 1s22s22p63s23p63d54s1 D. 1s22s22p63s23p64s14p5
Câu 4 : Nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình e là
X : 1s22s22p63s23p3
Y : 1s22s22p63s23p6
Z : 1s22s22p63s23p64s2
Trong các nguyên tố X, Y, Z nguyên tố kim loại là
A. Z B. X và Y C. Y D. X
Câu 5 : Cấu hình e nào dưới đây viết không đúng
1s22s22p63s23p 1s22s22p63s23p
A. 6 2 6 B. 1s22s22p63s1 2
C. 1s 2s 2p 2 5
D. 54s 3d1
Câu 6 : ôxit B có công thức X2O. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. B là chất nào dưới đây ?
A. Na2O B. Cl2O C. K2O D. N2O
Câu 7 : Nguyên tử của nguyên tố X có e cuối cùng được điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của nguyên tố Y có e cuối cùng được điền vào phân lớp 3p3 . Kết luận nào dưới đây là đúng ?
A. X là phi kim còn Y là kim loại B. X là kim loại còn Y là phi kim
C. Cả X và Y đều là kim loại D. Cả X và Y đều là phi kim

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học mã đề 105 trường THPT Nguyễn Trãi bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản