Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Tân Yên 2

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
116
lượt xem
8
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Tân Yên 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Tân Yên 2

Phải làm sao để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài kiểm tra môn Tiếng Anh sắp tới? Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Tân Yên 2 với nội dung chọn lọc cẩn thận, nhiều bài tập khó giúp các em làm quen với dạng đề, rèn luyện khả năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,… Chúc các em hoàn thành tốt bài thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Tân Yên 2

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Tân Yên 2:

A. LISTENING
I. Listen and fill in the gaps. You will listen twice (1pt)

Lan: You lived in Japan for more than two years, could you ___(1)____ me something about 
Japanese New Year , Mai? When is the New Year observed?
Mai: It’s on Jan, and it lasts (2)______________ days, through January 3
Lan : Do the people do the (3) _________________ things as we do in VietNam?
Mai: Well , there are some similarities and also some (4)____________________.
Lan: Please tell me about them.
II. Listen and decide whether these statements are true or false (1pt)
Statements T F

1. Minh and Long have been friends since college.
2. Minh was a guitarist.
3. Long hates Minh’s sense of humour.
4. They have a lot of things in common.
B. VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the word which has underlined part pronounced differently from the others. (1pt)
1. A. signature B. advanture C. mature D. future
2. A. whose B. lose C. who D. rose
3. A. running B. snow C. nine D. nose
4. A. get B. change C. dangerous D. joy
II. Choose the best answers by circling A, B, C or D to complete the sentences. (2 pts)
1. Why must there _______ a mutual trust between friends?
A. is B. are C. be D. to be
2. He doesn’t want us ________ the party early.
A. be left B. to leave C. leaving D. leave
3. How ________ have you known each other?
A. many B. much C. long D. often
4. I am very delighted ________ the letter from you.
A. to receive B. receive C. receiving D. received
5. We ______ television when the lights went out.
A. were watching B. watched C. are watching D. watch
6. ________ changeable and uncertain people incapable of a lifelong friendship?

Vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh đề số 2 trường THPT Tân Yên 2 về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản