Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 65 đề thi

0
1.423
lượt xem
14
download
Xem 65 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015

Khi làm bài kiểm tra, một trong những điều kiện tiên quyết để dành được tối đa điểm số đó là hiểu rõ đề và làm quen với cấu trúc đề thi. Nếu nắm rõ cấu trúc của bài thi (đề thi), bạn sẽ có chiến lược làm bài phù hợp, tiết kiệm được thời gian và dành trọn số điểm của từng phần. Để thuận lợi hơn cho việc tham khảo của bạn, chúng tôi xin giới thiệu BST 60 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015 dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015 được trích từ tài liệu:

I. Read the passage and choose the best answer for each sentence below
Along with jogging and swimming, cycling is one of the best all-round forms of exercise. It can help to increase your strength and energy, giving you more efficient muscles and stronger heart. But increasing your strength is not the only advantage of cycling. Because you’re not carrying the weight of your body on your feet, it’s a good form of exercise for people with painful feet or backs. However, with all forms of exercise it’s important to start slowly and build up gently. Doing too much and too quickly can damage muscles that aren’t used to working. If you have any doubts about taking up cycling for health reasons, talk to your doctor and ask his/her advice.
Ideally, you should be cycling at least two or three times a week. For the exercise to be doing you good, you should get a little out of breath. Don’t worry that if you begin to lose your breath, it could be dangerous and there must be something wrong with your heart. This is simply not true; shortness of breath shows that the exercise is having the right effect. However, if you find you are in pain then you should stop and take a rest.
1. According to the writer, it is best to go cycling..............
A. once a week
B. at least two or three times a month
C. at least two or three times a week
D. every day
2. All forms of exercise must be started............
A. quickly
B. gradually
C. strenuously
D. violently
3. People with back problems might go cycling because.............
A. it enables them to carry the weight of their body on their feet
B. it helps them to relieve their backache
C. it helps to make their backs become stronger

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2014 - 2015 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản