Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phạm Phú Thứ

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phạm Phú Thứ

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phạm Phú Thứ

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phạm Phú Thứ được sắp xếp thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phạm Phú Thứ

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phạm Phú Thứ của thư viện eLib dưới đây:

I. Listen and choose the best answer to fill in the blank. (1p)
As more and more countries become industrialized, there will be more and more (1)……………for petroleum for cars, home heating, and industry. While (2)…………..petroleum contributes greatly to acid rain, it is less (3)…………. than coal. Unfortunately, petroleum is more expensive than coal and the supply of petroleum will eventually (4)…………….out. Therefore, there will be more and more pressure to burn coal for energy. Coal is a much dirtier energy source than petroleum.
1. A. competitor B. compete C. competitive D. competition
2. A. burning B. flowing C. blowing D. releasing
3. A. pollute B. polluting C. pollution D. polluted
4. A. use B. eat C. run D. make
II. Choose the best answer to complete the sentences below. (4pts)
1. Oil, coal, and natural gas are examples of………………fuels.
A. renewable
B. fossil
C. nuclear
D. atomic
2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.
A. supply
B. dirty
C. energy
D. happy
3. People put the solar…………on the roofs of houses to get solar energy.
A. windows
B. windmill
C. panels
D. boards

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh trường THPT Phạm Phú Thứ sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản