Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 828 trường THPT Nam Sách II

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
72
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 828 trường THPT Nam Sách II

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 828 trường THPT Nam Sách II

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 828 trường THPT Nam Sách II nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 828 trường THPT Nam Sách II

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 828 trường THPT Nam Sách II. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

1/ Mục đích tham gia hội nhập ở tất cả các nước là:
a tăng cường khả năng quốc phòng, an ninh.
b tìm kiếm sự ủng hộ bầu vào HĐBA Liên hiệp quốc.
c tìm kiếm đồng minh
d tăng tiềm lực kinh tế
2/ ASEAN là sản phẩm của:
a toàn cầu hóa b hợp tác hóa c quốc tế hóa d khu vực hóa
3/ Khi tham gia hội nhập quốc tế hiện nay, nước ta đang phải đối mặt với nguy cơ:
a chiến tranh b tụt hậu
c phụ thuộc d không cạnh tranh nổi.
4/ Cuộc cách mạng KHKT hiện đại đã mang lại cho nước ta:
a nhiều cơ hội b thách thức là chủ yếu
c khả năng mở rộng thương mại d cơ hội và thách thức
5/ Công cuộc đổi mới KT - XH nước ta hiện nay đã có những chuyển biến bước đầu từ:
a giữa năm 1988 b tháng 12 năm 1986 c cuối năm 1989 d
đầu năm 1987
6/ Quá trình đổi mới của nước ta hiện nay phát triển theo:
a 5 xu thế b 2 xu thế c 4 xu thế d 3 xu thế

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 828 trường THPT Nam Sách II bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: ĐỊA LÝ – LỚP 12 MÃ ĐỀ 828 Trường THPT Nam Sách II Thời gian:…. 1/ Mục đích tham gia hội nhập ở tất cả các nước là: a tăng cường khả năng quốc phòng, an ninh. b tìm kiếm sự ủng hộ bầu vào HĐBA Liên hiệp quốc. c tìm kiếm đồng minh d tăng tiềm lực kinh tế 2/ ASEAN là sản phẩm của: a toàn cầu hóa b hợp tác hóa c quốc tế hóa d khu vực hóa 3/ Khi tham gia hội nhập quốc tế hiện nay, nước ta đang phải đối mặt với nguy cơ: a chiến tranh b tụt hậu c phụ thuộc d không cạnh tranh nổi. 4/ Cuộc cách mạng KHKT hiện đại đã mang lại cho nước ta: a nhiều cơ hội b thách thức là chủ yếu c khả năng mở rộng thương mại d cơ hội và thách thức 5/ Công cuộc đổi mới KT - XH nước ta hiện nay đã có những chuyển biến bước đầu từ: a giữa năm 1988 b tháng 12 năm 1986 c cuối năm 1989 d đầu năm 1987 6/ Quá trình đổi mới của nước ta hiện nay phát triển theo: a 5 xu thế b 2 xu thế c 4 xu thế d 3 xu thế 7/ Về môi trường đầu tư, nước ta được đánh giá là: a không hấp dẫn b nhiều nhũng nhiễu c an toàn d không an toàn 8/ Trong những năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta: a tăng trên 2 con số b có chiều hướng suy giảm c nhanh nhưng không ổn định d rất không ổn định 9/ Trong những năm đổi mới vừa qua, các ngành kinh tế nước ta a chỉ tăng ở dịnh vụ b chỉ tăng ở công nghiệp c thương mại tăng, nông nghiệp giảm d đều tăng nhanh 10/ Yếu tố nào không phải là chủ trương của xu thế dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội : a trao dần quyền tự chủ trong sản xuất và đời sống. b để người dân được toàn quyền trong mọi sinh hoạt và sản xuất. c nâng cao nhận thức của người dân về quyền làm chủ. d xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung, bao cấp. 11/ Đóng vai trò như một động lực then chốt trong quá trình tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là : a Dân cư và nguồn lao động kĩ thuật. b vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên. c sự có mặt của các tổ chức tài chính, ngân hàng. d cơ sở vật chất, hạ tầng. 12/ Nguồn lực có vai trò như một chất xúc tác, hỗ trợ cho sự phát triển, đó là: a nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nước. b đường lối, chính sách của nhà nước. c vốn và kĩ thuật công nghệ nước ngoài. d truyền thống và kinh nghiệm sản xuất. 13/ Ý nào không đúng về vị trí lãnh thổ Việt Nam: a nằm ở trung tâm Châu Á. b nằm trên bán đảo Trung Ấn. c nằm ở rìa Đông bán đảo Đông Dương. d nằm ở gần trung tâm Đông Nam Á 14/ Việt Nam gắn kiền với lục địa và đại dương nào sau đây : a Á và Ấn Độ Dương. b Á - Âu và Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. c Á và Thái Bình Dương d Á - Âu và Thái Bình Dương 15/ Nước ta nằm trọn trong khu vực múi giờ số 7, điều này có ý nghĩa : a thuận lợi cho tính giờ của các địa phương b Thống nhất quản lý trong nước về thời gian sinh hoạt và các hoạt động khác. c phân biệt múi giờ với các nước láng giềng d Tính toán múi giờ quốc tế dễ dàng. 16/ Trong cac tỉnh thành phố nào sau đây, thành phố nào không giáp biển: a Ninh Bình. b TP Hồ Chí Minh c Cần Thơ d Quảng Ngãi. 17/ Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường: a Nối các mũi đất xa nhất với cácđảo ven bờ của nước ta. b rộng 20 hải lý tính từ đuờng bờ biển trở ra. c tính từ mực nước lên xuống trung bình của thủy triều. d tính từ mép nước thủy triều đến độ sâu 10 m. 18/ Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường, nhập cư là : a lãnh hải b thềm lục địa c vùng đặc quyền kinh tế. d tiếp giáp lãnh hải 19/ Sự đa dạng về bản sắc dân tộc do nước ta là nơi: a đang diễn ra các hoạt động kinh tế sôi động b có sự gặp gỡ của các nền văn minh lớn Á, Âu với văn minh bản địa. c giao nhau của các luồng sinh vật Bắc - Nam d giao nhau của 2 vành đai sinh khoáng lớn 20/ Trong việc sử dụng đất ở ĐBS Cửu Long, biện pháp thích hợp nhất là : a cải tạo đất kết hợp với thủy lợi. b trồng cây chống xói mòn, ngăn mặn. c xây hồ chưa nước cho mùa khô d đắp đê ngăn lũ. II. Bài tập (5 điểm) Cho bảng số liệu sau: Diện tích đất nông nghiệp năm 1992 và năm 2000 của nước ta( đơn vị: %) Loại đất nông nghiệp 1992 2000 Đất trồng cây hàng năm 75,5 65,6 Đất trồng cây lâu năm 16,3 23,3 Đất đồng cỏ chăn nuôi 4,5 5,4 Diện tích mặt nước nuôi thuỷ sản 3,7 5,7 Tổng số 7293,0 9345,4 a. Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích các loại đất nông nghiệp của nước ta trong 2 năm trên? b. Qua biểu đồ nêu nhận xét và giải thích sự thay đổi quy mô và cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp ở nước ta?

 

Đồng bộ tài khoản