Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 867 trường THPT Nam Sách II

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
13
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 867 trường THPT Nam Sách II

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 867 trường THPT Nam Sách II

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 867 trường THPT Nam Sách II này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 867 trường THPT Nam Sách II

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 867 trường THPT Nam Sách II của thư viện eLib dưới đây:

1/ Tình trạng dân cư tập trung đông ở nông thôn đã không dẫn đến kết quả nào dưới đây ?
a nhu cầu giáo dục, y tế căng thẳng.
b đất nông nghiệp bình quân đầu người giảm
c mức sống dân cư nông thôn tiến gần mức sống thành thị
d tình trạng thừa lao động
2/ Để đảm bảo thực hiện thắng lợi chiến lược CNH, HĐH thì nhiệm vụ mới mẻ trong giai đoạn này là :
a Mở rộng các hình thức huy động vốn trong và ngoài nước
b tích cực khai thác tài nguyên
c tạo thêm việc làm cho người lao động
d đẩy mạnh phát triển lương thực, thực phẩm .
3/ Kinh tế nước ta trong những năm gần đây ổn định và phát triển do nhân tố nào quyết định:
a cơ sỏ hạ tầng không ngừng được xây dựng hoàn chỉnh .
b có sự đầu tư nước ngoài
c lực lượng lao động đã được đào tạo
d sự đổi mới trong chính sách phát triển kinh tế và xã hội
4/ Lực lượng lao động nước ta năm 1998 là:
a 42 triệu người b 43 triệu người c 37,4 triệu người d 38,4 triệu người

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 12 mã đề 867 trường THPT Nam Sách II sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: ĐỊA LÝ – LỚP 12 MÃ ĐỀ 867 Trường THPT Nam Sách II Thời gian:…. 1/ Tình trạng dân cư tập trung đông ở nông thôn đã không dẫn đến kết quả nào dưới đây ? a nhu cầu giáo dục, y tế căng thẳng. b đất nông nghiệp bình quân đầu người giảm c mức sống dân cư nông thôn tiến gần mức sống thành thị d tình trạng thừa lao động 2/ Để đảm bảo thực hiện thắng lợi chiến lược CNH, HĐH thì nhiệm vụ mới mẻ trong giai đoạn này là : a Mở rộng các hình thức huy động vốn trong và ngoài nước b tích cực khai thác tài nguyên c tạo thêm việc làm cho người lao động d đẩy mạnh phát triển lương thực, thực phẩm . 3/ Kinh tế nước ta trong những năm gần đây ổn định và phát triển do nhân tố nào quyết định: a cơ sỏ hạ tầng không ngừng được xây dựng hoàn chỉnh . b có sự đầu tư nước ngoài c lực lượng lao động đã được đào tạo d sự đổi mới trong chính sách phát triển kinh tế và xã hội 4/ Lực lượng lao động nước ta năm 1998 là: a 42 triệu người b 43 triệu người c 37,4 triệu người d 38,4 triệu người 5/ Yếu tố nào sau đây là điểm mạnh của nguồn lao động nước ta: a tập trung chủ yếu ở đồng bằng b Kinh nghiệm sản xuất được tích lũy qua nhiều thế hệ. c tỉ lệ lao động có chuyên môn chiếm 13% d tác phong công nghiệp chưa cao 6/ Trong cơ cấu lao động theo ngành nước ta hiện nay, tỉ lệ thấp nhất thuộc về ngành: a dịch vụ b công nghiệp c nông - lâm - ngư nghiệp d hỗn hợp 7/ Nổi bật ở các thành phố hiện nay là tình trạng: a thất nghiệp b số việc làm dịch vụ không phát triển c thiếu việc là d không phát triển lao động công nghiệp 8/ Để giải quyết việc làm ở các thành phố hiện nay cần tập trung vào: a phát triển công nghiệp, dịch vụ quy mô nhỏ b công nghiệp hóa nông nghiệp. c phát triển công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn d khôi phục các làng nghề 9/ Tính hoàn chỉnh của hệ thống giáo dục nước ta hiện nay là: a xuất hiện các trường dân lập, tư thục b nhiều trường phổ thông, trường năng khiếu c coi giáo dục là quốc sách d có đủ các cấp học, ngành học. 10/ Tính đa dạng về hình thức tổ chức giáo dục nước ta hiện nay biểu hiện: a phổ cập từ tiểu học đến THPT b có đủ cấp học, ngành học. c phát triển các trường công lập, bán công, dân lập. d xây dựng mới nhiều trường đại học 11/ Bản sắc của nền văn hóa nước ta được hình thành từ: a phát triển văn hóa dân tộc. b hòa tan trong văn hóa hội nhập c tinh hoa văn hóa dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. d phát triển văn hóa truyền thống 12/ Sự phong phú và đa dạng trong hệ thống cây trồng, vật nuôi tại một địa phương ở nước ta là nhờ : a sự phân bố Bắc - Nam của địa phương. b Sự phân hóa theo độ cao địa hình trong vùng. c sự lựa chọn cơ cấu cây trồng tại địa phương.d sự phân hóa theo mùa của khí hậu 13/ Trồng lúa nước kết hợp với ngành nghề thủ công là lựa chọn tốt nhất đối với cư dân nông nghiệp ở nước ta vì : a tận dụng lao động một cách hợp lý giữa 2 kì thu hoạch b nhằm sản xuất các sản phẩm tự phục vụ cho nhu cầu tại chỗ . c phù hợp với đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa . d có đủ lương thực nuôi sống nhiều người. 14/ Loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất ở Việt Nam ? a đất phù sa cổ b đất phù sa mới c đất feralit trên các đá mẹ khác nhau . d đất mùn trên núi 15/ Giải thích nào dưới đây không hợp lý khi cho rằng việc giải quyết vấn đề dân sô cần kết hợp với biện pháp kinh tế ? a kinh tế phát triển làm chất lượng cuộc sống tăng, chi phí nuôi dạy con cái lớn. b kinh tế phát triển, người dân có tâm lý hưởng thụ, không cần nhiều con cái. c kinh tế phát triển, người dân không ngại sinh đẻ d kinh tế phát triển, nhu cầu cuộc sống tăng,ý thức KHHGĐ của người dân được nâng cao. 16/ Về môi trường đầu tư, nước ta được đánh giá là: a không hấp dẫn b nhiều nhũng nhiễu c an toàn d không an toàn 17/ Để đảm bỏ sự phát triển bình đẳng xã hội, cần quan tâm giải quyết vấn đề nào trong số vấn đề sau: a tình trạng cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường. b sự phân hóa giảu nghèo giữa các tầng lớp và các địa phương. c tình trạng kết cấu hạ tầng còn yếu kém. d nạn thất nghiệp và tệ nạn xã hội . 18/ Trên đất liền, lãnh thổ nước ta tiếp giáp với các quốc gia: a Thái lan,Lào, Mianma. b Lào, Campuchia, Thái Lan. c Trung Quốc, Lào, CamPuChia. d Trung Quốc, Thái Lan,Mianma. 19/ Sự đa dạng về bản sắc dân tộc do nước ta là nơi: a giao nhau của 2 vành đai sinh khoáng lớn b đang diễn ra các hoạt động kinh tế sôi động c giao nhau của các luồng sinh vật Bắc - Nam d có sự gặp gỡ của các nền văn minh lớn Á, Âu với văn minh bản địa. 20/ Trong việc sử dụng đất ở ĐBS Cửu Long, biện pháp thích hợp nhất là : a cải tạo đất kết hợp với thủy lợi. b xây hồ chưa nước cho mùa khô c đắp đê ngăn lũ. d trồng cây chống xói mòn, ngăn mặn. II. Bài tập (5 điểm) Cho bảng số liệu sau: Diện tích đất nông nghiệp năm 1992 và năm 2000 của nước ta( đơn vị: %) Loại đất nông nghiệp 1992 2000 Đất trồng cây hàng năm 75,5 65,6 Đất trồng cây lâu năm 16,3 23,3 Đất đồng cỏ chăn nuôi 4,5 5,4 Diện tích mặt nước nuôi thuỷ sản 3,7 5,7 Tổng số 7293,0 9345,4 a. Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích các loại đất nông nghiệp của nước ta trong 2 năm trên? b. Qua biểu đồ nêu nhận xét và giải thích sự thay đổi quy mô và cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp ở nước ta?

 

Đồng bộ tài khoản