Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 117 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
64
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 117 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 117 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 117 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 117 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 117 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng của Thư viện eLib dưới đây:

Câu 1: Cân bằng tồn tại trong dung dịch axit HF là: HF Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều số (1)) khi
A. nhỏ thêm vào dung dịch vài giọt NaF. B. nhỏ thêm vào dung dịch vài giọt KF.
C. nhỏ thêm vào dung dịch vài giọt HCl. D. nhỏ thêm vào dung dịch vài giọt NaOH.
Câu 2: Dung dịch Y chứa các ion gồm a mol Mg2+, b mol Cu2+, c mol Cl  và d mol Br  . Để tạo ra lượng kết tủa lớn nhất, cần dùng 100 ml dung dịch AgNO3 x mol/l cho vào dung dịch Y . Biểu thức liên hệ giữa x và a, b là ab ab
Câu 3: Thuốc thử dùng để nhận biết ba dung dịch Mg(NO3)2, Na2SO4,CuCl2 đựng riêng biệt trong các lọ bị mất nhãn là
A. NaOH. B. H2SO4. C. HCl. D. Quỳ tím.
Câu 4: Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. MgCl2 nóng chảy. B. NaCl rắn, khan.
C. KOH nóng chảy. D. HCl trong dung môi nước.
Câu 5: Cặp chất nào sau đây có khả năng cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. Na2S + Pb(NO3)2. B. NaHCO3 + NaOH. C. NaHCO3 + HCl. D. CaCl2 + Ba(NO3)2.
Câu 6: Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3NaCl.
(2) 3Mg(OH)2 + 2FeCl3 → 2Fe(OH)3 + 3MgCl2.
(3) 3Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3BaSO4.
(4) 3KOH + Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 + 3KNO3.
Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn: Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3↓ là
A. (1) và (2). B. (2) và (3). C. (1) và (4). D. (2) và (4).
Câu 7: Cho 100 ml dung dịch HCl 0,2M vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được 200 ml dung dịch
X. Nhận xét nào sau đây là sai? (Cho Ba = 137, O = 16, H = 1, Cl = 35,5)
A. Nồng độ ion Ba2+ trong dung dịch X là 0,2M.
B. Nồng độ ion OH- trong dung dịch X là 0,1M.
C. Cô cạn dung dịch X thu được 3,79 gam chất rắn.
D. Dung dịch X có pH = 13.
Câu 8: Dung dịch có pH = 2 là dung dịch nào sau đây? (xem như H2SO4 và Ba(OH)2 phân li hoàn toàn ở cả hai nấc)
A. Dung dịch HCl 0,02M. B. Dung dịch H2SO4 0,005M.
C. Dung dịch NaOH 0,02M. D. Dung dịch Ba(OH)2 0,005M.
Câu 9: Một dung dịch có [H ] = 4.10 M ở 25 C. Khi nhỏ vài giọt phenolphtalein vào dung dịch trên thì dung dịch sẽ có màu
A. xanh. B. tím. C. hồng. D. không màu.
Câu 10: Cho dung dịch X chứa các ion: 0,1 mol Cu 2 ; 0,05 mol Mg 2 ; x mol Cl  và y mol SO4  . Cô cạn 2 dung dịch X thu được 20,125 gam chất rắn. Giá trị của x và y lần lượt là: (Cho Cu = 64, Mg = 24, S = 32, O = 16, Cl = 35,5)
A. 0,2 và 0,05. B. 0,05 và 0,2. C. 0,15 và 0,075. D. 0,075 và 0,15.

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 117 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản