Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
75
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Cho: H=1; O=16; Ag=108; C=12; N=14; Br=80; Cl=35,5
Câu 1: Trong điều kiện thích hợp, axetilen tác dụng được với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?
A. HBr, O2, dung dịch thuốc tím, dung dịch AgNO3/NH3.
B. CO, H2O, dung dịch thuốc tím, dung dịch AgNO3/NH3.
C. HBr, dung dịch Br2, dung dịch thuốc tím, nước vôi trong.
D. O2, N2, dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2.
Câu 2: Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về ancol:
A. Các ancol tan dễ dàng trong nước là nhờ có liên kết hiđro giữa ancol và các phân tử nước.
B. Công thức chung của dãy đồng đẳng ancol no, mạch hở là CnH2nOx (n  1, x  1).
C. Có thể sử dụng Cu(OH)2 để phân biệt etilen glycol và propan-1,2-điol đựng trong hai lọ riêng biệt.
D. Khi tách nước một ancol luôn thu được sản phẩm là anken.
Câu 3: Lấy 15,4 gam hỗn hợp metanol và glixerol phản ứng hoàn toàn với natri thu được
5,6 lít (đktc) khí hiđro. Khối lượng glixerol trong hỗn hợp ban đầu là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. 1,6 gam. B. 4,6 gam. C. 9,2 gam. D. 13,8 gam.
Câu 4: Một ankin X có tên gọi thông thường là etylmetylaxetilen. Tên gọi của X theo danh pháp quốc tế (IUPAC) là
A. 2-metylbut-2-in. B. pent-2-in. C. but-1-in. D. 3,3-đimetylbut-1-in.
Câu 5: Tiến hành tách nước hỗn hợp gồm hai ancol đồng đẳng thu được 3 olefin ở thể khí (đktc). Hai ancol trong hỗn hợp có thể là:
A. butan-2-ol và pentan-2-ol. B. butan-2-ol và etanol.
C. etanol và butan-1-ol. D. etanol và metanol.

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản