Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
63
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 134 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Cho: H=1; O=16; Ag=108; C=12; N=14; Br=80; Cl=35,5
Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng:
A. Stiren là một hiđrocacbon thơm đồng đẳng của toluen.
B. Stiren là chất lỏng có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím ngay ở nhiệt độ thường.
C. Khi đốt cháy hoàn toàn stiren thì thu được sản phẩm với n CO2 > n H2 O .
D. Công thức đơn giản nhất của stiren là CH.
Câu 2: Lấy 15,4 gam hỗn hợp metanol và glixerol phản ứng hoàn toàn với natri thu được
5,6 lít (đktc) khí hiđro. Khối lượng glixerol trong hỗn hợp ban đầu là (cho H = 1, C = 12,
O = 16)
A. 13,8 gam. B. 1,6 gam. C. 4,6 gam. D. 9,2 gam.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một ankin (ở thể khí trong điều kiện thường) thu được H2O và CO2 có tổng khối lượng là 12,6 gam. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 22,5g kết tủa. Công thức phân tử của ankin là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40)
A. C2H2. B. C5H8. C. C3H4. D. C4H6.
Câu 4: Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. Dung dịch KMnO4 (to), Br2 lỏng (bột Fe), HNO3 đặc (H2SO4 đặc).
B. Na, Nước Br2, HNO3 đặc (H2SO4 đặc), H2 (Ni, to).
C. Na, H2 (Ni, to), dung dịch KMnO4 (to).
D. Dung dịch NaOH, dung dịch KMnO4, Br2 lỏng (bột Fe).
Câu 5: Cho các ancol: CH3OH (1), CH3-CH=CH-OH (2), CH2OH-CH2OH (3), H3C- CH(OH)2 (4). Các ancol bền ở điều kiện thường là:
A. 1, 2. B. 1, 3. C. 2, 4. D. 3, 4.

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) mã đề 134 năm 2013 - 2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản