Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 4 đề thi

0
185
lượt xem
5
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Với mong muốn giúp các em ôn thi nhanh chóng và đạt điểm cao, chúng tôi giới thiệu BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng với những tài liệu được chọn lọc và biên tập kĩ lưỡng dưới đây. Chúc bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Cho: H=1; O=16; Ag=108; C=12; N=14; Br=80; Cl=35,5
Câu 1: Trong điều kiện thích hợp, axetilen tác dụng được với tất cả các chất trong dãy
chất nào sau đây?
A. HBr, O2, dung dịch thuốc tím, dung dịch AgNO3/NH3.
B. CO, H2O, dung dịch thuốc tím, dung dịch AgNO3/NH3.
C. HBr, dung dịch Br2, dung dịch thuốc tím, nước vôi trong.
D. O2, N2, dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2.
Câu 2: Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về ancol:
A. Các ancol tan dễ dàng trong nước là nhờ có liên kết hiđro giữa ancol và các phân tử nước.
B. Công thức chung của dãy đồng đẳng ancol no, mạch hở là CnH2nOx (n 1, x 1).
C. Có thể sử dụng Cu(OH)2 để phân biệt etilen glycol và propan-1,2-điol đựng trong hai lọ riêng biệt.
D. Khi tách nước một ancol luôn thu được sản phẩm là anken.
Câu 3: Lấy 15,4 gam hỗn hợp metanol và glixerol phản ứng hoàn toàn với natri thu được
5,6 lít (đktc) khí hiđro. Khối lượng glixerol trong hỗn hợp ban đầu là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. 1,6 gam. B. 4,6 gam. C. 9,2 gam. D. 13,8 gam.
Câu 4: Một ankin X có tên gọi thông thường là etylmetylaxetilen. Tên gọi của X theo danh pháp quốc tế (IUPAC) là
A. 2-metylbut-2-in. B. pent-2-in. C. but-1-in. D. 3,3-đimetylbut-1-in.
Câu 5: Tiến hành tách nước hỗn hợp gồm hai ancol đồng đẳng thu được 3 olefin ở thể khí (đktc). Hai ancol trong hỗn hợp có thể là:
A. butan-2-ol và pentan-2-ol. B. butan-2-ol và etanol.
C. etanol và butan-1-ol. D. etanol và metanol.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Cơ bản) năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản