Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 225 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
121
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 225 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 225 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 225 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 225 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 225 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng được trích từ tài liệu:

Câu 1: Cho phản ứng: CH3−CH=CH2 + KMnO4 + H2O  CH3−CHOH−CH2OH + MnO2 + KOH. Khi phản ứng được cân bằng, tỉ lệ số mol của các chất tham gia phản ứng theo thứ tự trên lần lượt là
A. 4 : 2 : 5. B. 4 : 3 : 5. C. 3 : 2 : 4. D. 2 : 3 : 7.
Câu 2: Cho các chất sau: toluen, stiren, etilen, p-xilen, vinylaxetilen, benzen. Số chất có thể làm mất màu nước brom là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 3: Thuốc thử để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt gồm: benzen, toluen và stiren là
A. Na2CO3 rắn, khan. B. dung dịch KMnO4.
C. Br2 trong CCl4. D. dung dịch HNO3/H2SO4.
Câu 4: Anken nào sau đây khi tác dụng với hiđro bromua (trong điều kiện thích hợp) chỉ
cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?
A. cis-But-2-en. B. But-1-en. C. Isobutilen. D. Propilen.
Câu 5: Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây (trong các điều kiện thích hợp)?
A. O2, dung dịch KMnO4, Cl2. B. H2, dung dịch KMnO4, dung dịch brom.
C. CO2, Cl2, dung dịch HBr. D. H2, Cl2, O2.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 225 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản