Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 232 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 232 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 232 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Bổ sung ngay vào tài liệu ôn thi của bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 232 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề và ôn tập kiến thức. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 232 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 232 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Chất nào sau đây có tất cả các nguyên tử cacbon trong phân tử không cùng nằm trên một đường thẳng?
A. CH2=CH-CH=CH2. B. CH3-C≡C-CH3.
C. CH2=CH2. D. CH3-C≡CH.
Câu 2: Cao su buna-S, được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp, từ các chất là:
A. buta-1,3-đien và stiren. B. but-1-in và stiren.
C. 2-metylbuta-1,3-đien và stiren. D. but-1-en và stiren.
Câu 3: Thuốc thử để nhận biết 3 mẫu hóa chất riêng biệt gồm: benzen, toluen và stiren là
A. dung dịch HNO3/H2SO4. B. dung dịch Na2CO3.
C. dung dịch KMnO4. D. dung dịch Br2.
Câu 4: Cho các anken sau: 2-clobut-2-en; 2,3-đimetylbut-2-en; 3-metylpent-2-en; isobutilen; 3-metylhex-3-en. Số chất có đồng phân hình học là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 5: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau.
A. Benzen có công thức phân tử là C6H6.
B. Benzen và axetilen có cùng công thức đơn giản nhất.
C. Benzen có khối lượng riêng nhỏ hơn nước nguyên chất.
D. Hiđrocacbon có công thức phân tử là C6H6 chính là benzen.
Câu 6: Phân tích định lượng một hiđrocacbon thơm X có thành phần % C trong phân tử là 90,57%. X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Nhận định nào sau đây là sai đối với X?
A. X làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng.
B. X làm mất màu dung dịch Br2.
C. X có 4 đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen.
D. X thuộc dãy đồng đẳng của benzen.
Câu 7: Hiện tượng xảy ra khi dẫn hỗn hợp khí gồm propan và but-1-in hấp thụ vào dung dịch brom là:
A. màu của dung dịch không đổi, không có khí thoát ra.
B. màu của dung dịch không đổi, và có khí thoát ra.
C. màu của dung dịch nhạt dần, và có khí thoát ra.
D. màu của dung dịch nhạt dần, không có khí thoát ra.
Câu 8: Hai phân tử nào sau đây đều có nguyên tử C có dạng lai hoá sp?
A. Etan và metan. B. Axetilen và metylaxetilen.
C. Axetilen và etilen. D. Xiclopropan và etilen.
Câu 9: Cho các hiđrocacbon sau: CH≡C-CH2-CH3, CH2=C=C(CH3)-CH3, CH≡C- CH(CH3)-CH3, (CH3)2C=CH-CH3, CH2=C(CH3)-CH3. Số hiđrocacbon tạo ra cùng một sản phẩm khi tham gia phản ứng cộng với hiđro dư; xúc tác Ni, nhiệt độ là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 10: Ankađien A + Br2 (dung dịch) CH3-CHBr-CH=C(CH3)-CH2Br. Tên của ankađien A là
A. 2-metylpenta-2,3-đien. B. 4-metylpenta-2,4-đien.
C. 2-metylpenta-1,3-đien. D. 2-metylpenta-1,4-đien.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 232 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng!
Đồng bộ tài khoản