Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 234 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 234 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 234 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 234 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề kiểm tra một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 234 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 234 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng:

Câu 1: Hỗn hợp X gồm axetilen 0,15 mol; vinylaxetilen 0,1 mol; etilen 0,1 mol và H2 0,4 mol. Nung X với xúc tác niken một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,7. Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a gam Br2. Giá trị của a là
A. 56. B. 48. C. 80. D. 72.
Câu 2: Thuốc thử để nhận biết 3 mẫu hóa chất riêng biệt gồm: benzen, toluen và stiren là
A. dung dịch Br2. B. dung dịch HNO3/H2SO4.
C. dung dịch Na2CO3. D. dung dịch KMnO4.
Câu 3: Cho 8,4 gam một anken A có nhánh làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 16 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. Tên gọi của A là
A. hex-3-en. B. 3,3-đimetylbut-1-en.
C. but-2-en. D. 2,3-đimetylbut-2-en.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp khí gồm ankađien X và hiđrocacbon Y (X, Y có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) cần dùng 20,16 lít khí O2 (đktc) sinh ra 10,8 gam H2O. Công thức phân tử của X và Y lần lượt là
A. C4H6 và C4H10. B. C4H6 và C4H8. C. C3H4 và C3H8. D. C3H4 và C3H6.
Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: CH3COONa Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:
A. CH4, C2H2, C6H6, C3H6. B. CH4, C2H2, C6H6, C6H5Cl.
C. CH3COOH, CH4, C2H2, C2H4. D. CH4, C2H2, C6H6, C2H4.
Câu 6: Cho các hiđrocacbon sau: CH≡C-CH2-CH3, CH2=C=C(CH3)-CH3, CH≡C- CH(CH3)-CH3, (CH3)2C=CH-CH3, CH2=C(CH3)-CH3. Số hiđrocacbon tạo ra cùng một sản phẩm khi tham gia phản ứng cộng với hiđro dư; xúc tác Ni, nhiệt độ là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 7: Cho các chất sau: butan, but-2-in, but-1-in, propin, but-2-en, benzen, toluen, stiren. Số chất làm nhạt màu dung dịch brom và số chất tạo kết tủa màu vàng khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 lần lượt là
A. 5, 2. B. 6, 2. C. 5, 3. D. 6, 3.
Câu 8: Hiđrat hóa hoàn toàn anken X (có xúc tác H+) chỉ thu được một đồng phân cấu tạo là ancol có công thức phân tử C4H10O. Tên của X là
A. but-1-en. B. 2-metylbut-1-en.
C. but-2-en. D. 2-metylpropen.
Câu 9: Chất nào sau đây có tất cả các nguyên tử cacbon trong phân tử không cùng nằm trên một đường thẳng?
A. CH2=CH-CH=CH2. B. CH2=CH2.
C. CH3-C≡C-CH3. D. CH3-C≡CH.
Câu 10: Hiđrocacbon X có công thức phân tử là (C3H4)n và là đồng đẳng của benzen. X có công thức phân tử là
A. C3H4. B. C6H8. C. C9H12. D. C12H16.

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 234 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản