Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 570 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 570 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 570 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi, các em đừng quên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 570 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng của Thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 570 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 570 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng:

Câu 1: Cho dãy các chất: C6H6 (benzen); KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ba(OH)2, HCOONH4. Số chất không điện li là:
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 2: Amoniac phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)?
A. HBr, O2, Cl2, CuO, dung dịch AlCl3. B. KOH, HNO3, CuO, CuCl2.
C. HCl, KOH, FeCl3, Cl2. D. H2SO4, PbO, FeO, NaOH.
Câu 3: Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch kiềm, vì khi đó:
A. Thoát ra một chất khí màu lục nhạt, hóa nâu trong không khí.
B. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
C. Thoát ra một chất khí không màu, mùi khai, nặng hơn không khí.
D. Thoát ra một chất khí không màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
Câu 4: Có 4 dung dịch: NaCl, C2H5OH, HClO, Al2(SO4)3 đều có nồng độ 0,5 M. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:
A. C2H5OH , HClO, NaCl, Al2(SO4)3. B. NaCl, C2H5OH, HClO, Al2(SO4)3.
C. C2H5OH ,NaCl, HClO, Al2(SO4)3. D. Al2(SO4)3, NaCl, HClO, C2H5OH.
Câu 5: Cấu hình electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm VA là (ở trạng thái cơ bản)
A. ns2np5. B. (n-1)d3 ns2. C. ns2np3. D. ns2np4.
Câu 6: Cho vào bình kín hỗn hợp gồm 1 mol N2 và 3 mol H2. Thực hiện phản ứng tổng hợp NH3 , biết hiệu suất phản ứng là 25%, tính hằng số cân bằng của phản ứng tại thời điểm kết thúc phản ứng
A. k = 0,03. B. k = 0,30. C. k = 0,32. D. k = 0,02.
Câu 7: Phát biểu nào sao đây không chính xác:
A. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có tính phi kim yếu nhất.
B. Do phân tử N2 có liên kết ba rất bền nên nitơ trơ ở nhiệt độ thường.
C. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ nhất.
D. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm VA có 5 electron ở lớp ngoài cùng.
Câu 8: Dung dịch X chứa 2 axit: H2SO4 0,1M và HCl 0,2M. Dung dịch Y chứa 2 bazơ: NaOH 0,2M và KOH 0,3 M. Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch Y vào 200 ml dung dịch X để được dung dịch có pH = 7 ?
A. 120 ml. B. 160 ml. C. 80 ml. D. 125 ml.
Câu 9: Dung dịch của muối X làm quỳ tím hóa xanh, còn dung dịch của muối Y không làm quỳ đổi màu. Trộn lẫn hai dung dịch trên vào nhau thì xuất hiện kết tủa. X và Y lần lượt là:
A. KOH, K2SO4. B. CaCl2, Na2SO3. C. K2CO3, Ba(NO3)2. D. Na2CO3, KCl.
Câu 10: Có các dung dịch đựng riêng gồm: AgNO3, Na2S, NaClO4, K2CO3, ZnCl2, Na3PO4, KClO4. Số dung dịch có pH >7 là:
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 570 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản