Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 311 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
62
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 311 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 311 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập, làm quen với dạng đề bài kiểm tra, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề minh họa, đề thi của những kì thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 311 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 311 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 311 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I.PRONUNCIATION:
Choose the word that has main stress placed differently from the others.

1. A. activity B. together C. celebrate D. receive
2. A. appreciate B. influence C. imaginary D. unselfishness
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:
3. A. memorable B. embrace C. enthusiasm D. embarrassing
II.GRAMMAR & VOCABULARY:
Identify one mistake in each sentence:
4. It is an opportunity for all family members to gather, exchange wishes, and having dinner.
5. Oranges has been grown in Valencia for centuries.
Choose the one word or phrase - A, B, C, or D - that best completes the sentences, or substitutes for the underlined word or phrase.
6. The workers seem to be totally ___________ of working in such bad working conditions.
A. unable
B. capable
C. able
D. incapable
7. The exam is coming so the teachers make their students ___________ a lot.
A. study
B. studied
C. to study
D. studying
8. I remember__________ you before, but I have forgotten your name.
A. meeting
B. to meet
C. met
D. meet

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 311 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản