Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 357 trường THPT Trần Quốc Tuấn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 357 trường THPT Trần Quốc Tuấn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 357 trường THPT Trần Quốc Tuấn

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo ôn tập cho kì kiểm tra? Hãy đến với bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 357 trường THPT Trần Quốc Tuấn được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 357 trường THPT Trần Quốc Tuấn

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 357 trường THPT Trần Quốc Tuấn là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

A. PHAN TU LUAN: ( 3 ms)
I. Give the correct word forms: (0,5m)
1. I believe that everyone has had ...................... experiences in their life. ( memory)
2. She tried her best to overcome her ......and started a conversation with the girl next door. ( shy)
3. The soldiers swore their ....................................to the king. ( loyal)
4. The first floor of the hotel has been cleaned up for their wedding .........................( celebrate).
5. He loved Mona fo her honesty, her modesty and her ........................... ( selfish)
II. Give the correct verb forms: (0,5m)
1. Lisa didn’t want ( ask) ....................................... to my party.
2. You ............................... your new hat when I ...................... you yesterday. ( wear/ see)
3. I heard him (say) ........................................ that he didn’t want to learn Maths.
4. I was delighted (see) ......................................... my old friends again.
III. Write a second sentence so that it has similar meaning to the first: (2ms)
1. They arrived home late.
He saw them ......................................................................................
2. I remember that I have met this man somewhere before.
I remember ....................................................................................
3. Tom started working for this company nine months ago. (has worked)
4. What I want to do is to start my own business. I’m keen on it .
I am keen on ...........................................................................................

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 357 trường THPT Trần Quốc Tuấn sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản