Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 411 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 411 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 411 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Thư viện eLib.VN chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 411 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 411 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 411 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. WRITING:
Supply an appropriate form for each verb (passive or active/ gerund or infinitive).
1. We managed (climb) ______________________ over the wall without being seen.
2. Everyone likes (congratulate) _______________________ when they have got some success.
Supply an appropriate tense for each verb in brackets:
3. They were having tea when the doorbell (ring) _____________________.
4. I (go) ___________________ to the market with my mother yesterday.
Rewrite the following sentences without changing the meaning of the original ones
5. The dentist checked my teeth yesterday.
I had the dentist _________________________________________________________________________
6. He did his homework then he went to bed.
After __________________________________________________________________________________
7. He left in the morning and I saw it.
I saw __________________________________________________________________________________
8. Mr. Puncher doesn’t allow his children to go out in the evening.
Mr. Puncher doesn’t let ____________________________________________________________________
9. The film began then we got to the cinema.
By the time we __________________________________________________________________________
II. PRONUNCIATION:
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:
10. A. embarrassing B. embrace C. enthusiasm D. memorable
Choose the word that has main stress placed differently from the others.
11. celebrate B. receive C. activity D. together
12. A. unselfishness B. imaginary C. influence D. appreciate
III. GRAMMAR & VOCABULARY:
Choose the one word or phrase - A, B, C, or D - that best completes the sentences, or substitutes for the
underlined word or phrase.
13. In my opinion, there are 5 most important ___________ which are necessary for true friendship to exist.
A. quantities
B. grades
C. characteristics
D. qualities

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 411 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản