Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 628 trường THPT Trần Quốc Tuấn

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 628 trường THPT Trần Quốc Tuấn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 628 trường THPT Trần Quốc Tuấn

Tăng cường làm thật nhiều dạng đề thi khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 628 trường THPT Trần Quốc Tuấn. Nhanh tay download miễn phí các bạn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 628 trường THPT Trần Quốc Tuấn

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 628 trường THPT Trần Quốc Tuấn:

A. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3 ms)
I. Write a second sentence so that it has similar meaning to the first:(2ms)
1. Tom started working for this company nine months ago. (has worked)
...................................................................................................
2. I did my homework and then went to bed.
Before .......................................................................................
3. He hasn’t seen his old friend for over 10 years.
The last time ......................................................................................
4. What I want to do is to start my own business. I’m keen on it .
I am keen on...........................................................................................
5. They arrived home late.
He saw them ......................................................................................
6. I remember that I have met this man somewhere before.
I remember ....................................................................................
7. I/ just/ finish/ read/ long novel/ write/ Arthur Hailey// ( build a sentence from the cue)
.......................................................................................................
8. People laugh at him, but he doesn’t mind that.
He doesn't mind .................................................................................................
II. Give the correct verb forms: (0,5m)
1. Lisa didn’t want ( ask) ....................................... to my party.
2. I heard him (say) ........................................ that he didn’t want to learn Maths.
3. I was delighted (see) ......................................... my old friends again.
4. You ...................... your new hat when I ...................... you yesterday. ( wear/ see)
III. Give the correct word forms: (0,5m)
1. The first floor of the hotel has been cleaned up for their wedding ......................... ( celebrate).
2. She tried her best to overcome her .........and started a conversation with the girl next door. ( shy)
3. The soldiers swore their ....................................to the king. ( loyal)
4. I believe that everyone has had ...................... experiences in their life. ( memory)
5. He loved Mona fo her honesty, her modesty and her ........................... ( selfish)

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 628 trường THPT Trần Quốc Tuấn này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản