Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
144
lượt xem
3
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Để bài kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi. Đây là bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Choose the word (A,B,C or D) whose underlined part pronounced differently from the others.
1. A. prepared B. disappointed C. explained D. interviewed
2. A. hands B. chores C. parents D. boys
Choose the word (A, B, C or D) whose main stressed syllable is different from the rest.
3. A. eleven B. history C. argument D. maximum
4. A. caring B. secure C. decent D. close-knit
Choose the best answer (A,B,C, or D) to complete these sentences
5. Small children are often told that it is rude to point ...................other people.
A. on
B. with
C. at
D. for
6. Mary: “ That’s a very nice skirt you are wearing.” Julia: “ …….......................……..”
A. That’s nice
B. I like it
C. That’s all right
D. I’m glad you like it
7. I said that I had met her .........................................
A. yesterday
B. the previous day
C. the day
D. the before day
8. As she.................... a letter last night, the lights suddenly ...................... out.
A. was writing/ went
B. wrote/ went
C. was writing/ was going
D. writes/ went

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản