Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2014 - 2015 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 4 đề thi

0
104
lượt xem
2
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2014 - 2015 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2014 - 2015 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Với mong muốn các em đạt kết quả tốt trong các kì kiểm tra. Thư viện eLib chúng tôi tổng hợp và biên tập rõ ràng các Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2014 - 2015 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai thành bộ sưu tập dưới đây giúp các bạn dễ dàng ôn tập, không mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm tư liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2014 - 2015 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2014 - 2015 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.
1. A. children B. church C. change D. machine
2. A. monitor B. month C. monkey D. money
Choose the word which is stressed differently from the others.
3. A. eager B. golden C. idol D. affair
4. A. together B. celebrate C. experience D. embarrass
Choose the best answer
5. On her birthday, before She blew …….. the candles, She had prayed for her family and her future.
A. up
B. on
C. at
D. out
6. “Thank you very much for a lovely party”
“………………………………………….”
A. Thanks
B. Have a good day
C. You’re welcome
D. Cheers
7. The boy glanced at me and turned away.
A. look carefully
B. look quickly
C. look suspiciously
D. look attentively
8. Do you mind .......... down the music, please?
A. being turned
B. to turn
C. to be turned
D. turning

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 năm 2014 - 2015 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản