Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 281 trường THPT Nguyễn Huệ

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
21
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 281 trường THPT Nguyễn Huệ

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 281 trường THPT Nguyễn Huệ

Hãy đến với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 281 trường THPT Nguyễn Huệ để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 281 trường THPT Nguyễn Huệ

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 281 trường THPT Nguyễn Huệ là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Choose the best answer. Questions from 1 to 10:
1. Which sentence is INCORRECT?
A. Pointing at someone is usually considered impolite.
B. At the airport, big, obvious non-verbal signals are appropriate.
C. You can attract your friend's attention at a noisy party by waving.
D. You can attract the waiter's attention in a restaurant by whistling.
2. I ___________ the car this evening, so you can use it.
A. am not using B. don't use C. didn't use D. haven't used
3. After many years of hard work, my grandfather decided to retire.
A. My grandfather decided to retire after he was working hard many years.
B. After his many hard-working years, my grandfather had decided to retire.
C. After my grandfather had worked hard for many years, he decided to retire.
D. After many years of my grand father worked hard, he decided to retire.
4. Which sentence is CORRECT?
A. Tell your friends to avoid calling at dinner time.
B. You can call your friends very early in the morning.
C. You can call your friends very late at night.
D. The length of your call shouldn't be limited.
5. " I'll come with you as soon as __________." she replied.
A. am I ready
B. I was ready
C. I ready
D. I am ready

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 281 trường THPT Nguyễn Huệ sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản