Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 901 trường THPT Trần Nguyên Khải

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 901 trường THPT Trần Nguyên Khải

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 901 trường THPT Trần Nguyên Khải

Hãy đến với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 901 trường THPT Trần Nguyên Khải để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 901 trường THPT Trần Nguyên Khải

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 901 trường THPT Trần Nguyên Khải là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I/ Pronunciation :
A. Pick out the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1. A. confide B. conical C. contractual D. biologist
2. A. obliged B. conducted C. supposed D. concerned
3. A. attempts B. beliefs C. looks D. problems
B. Pick out the word whose syllable is stressed differently from the others.
4. A. obedient B. ceremony C. confidence D. mischievous
5. A. determine B. diameter C. sacrifice D. approval
II/ Choosing the best option.
6. You are not ______ to say anything unless you wish to do so.
A. equal B. willing C. obliged D. attracted
7. By the time we _______ at the campsite, our friends ______ for us for more than two hours.
A. will arrive / has been waiting
B. would arrive / was waiting
C. arrived / had been waiting
D. arrive / will wait
8. In the __________marriage, the parents of the bride and the groom decide on the marriage.
A. concede
B. contractual
C. combined
D. concluded
9. The boys are mischievous sometimes.
A. The boys are well-behaved sometimes.
B. The boys are good and easy to teach.
C. The boys miss the parents sometimes.
D. The boys enjoy annoying people sometimes.

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 901 trường THPT Trần Nguyên Khải sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản