Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thừa Lưu

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thừa Lưu

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thừa Lưu

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành trong kỳ thi sắp tới. Hãy tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thừa Lưu. Hy vọng rằng BST sẽ giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thừa Lưu

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thừa Lưu được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Choose the word whose underlined is pronounced differently from that of the other words.
1. A. explained B. disappointed C. prepared D. interviewed
2. A. students B. problems C. jobs D. friends
3. A. character B. teacher C. chemist D. technical
Choose the word that has the stress differently from that of the other words .
4. A. interviewer B. preparation C. economics D. education
5. A. employment B. remember C. concentrate D. position
6. A. amazing B. advanced C. diversity D. academic
II. Choose the best answer that best complete each sentences.
7. The preparations _______ by the time the guests _______.
A. had been finished / arrived
B. have finished / arrived
C. had finished / were arriving
D. have been finished / were arrived
8.This room __________since yesterday..
A. has painted
B. was painted
C. painted
D. has been painted
9. If he ________ well on the training course last year, he ________ offered the promotion now.
A. had done / would be
B. had done / would have done
C. did / would be
D. did / will be

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thừa Lưu!
Đồng bộ tài khoản