Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
86
lượt xem
5
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Để bài kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi. Đây là bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn dưới đây:

A. Multiple choice (2,5ms) Choose and circle the best word or phrase.
( Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất ) ( 2,5 điểm)
1. Last year, my aunt ................... me a new dress.
a. buys b. is buying c. buyed d. bought.
2. What do you think ................... Nha Trang?
a. to b. for c. of d. at
3. You shouldn’t eat too much sweet things ................... it’s not good for your teeth.
a. because b. because of c. so d. why
4. I have a toothache so I’m going to the ...................
a. nurse b. doctor c. dentist d. teacher.
5. I am always nervous before the test. (Find a synonymous word)(đồng nghĩa)
a. worried b. pleased c. serious d. glad.
6. Were you ever ................... from school last semester? – Yes, I was.
a. late b. absent c. early d. lost.
7. What was wrong ................... you?
a. to b. with c. about d. on
8. What’s your surname? It’s Nguyen. (Find a synonymous word)(đồng nghĩa)
a. middle name b. full name c. family name d. forename.
9. Odd one out.
a. shark b. noodle c. dolphin d. turtle.
10. Your hair …………. different today, Hoa.
a. look b. looks c. looked d. looking

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản