Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 1 lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 1 lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 1 lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các bạn bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 1 lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, được sắp xếp thành bộ bao gồm các đề kiểm tra được biên tập rõ ràng. Bộ đề kiểm tra sẽ giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập và mở rộng kiến thức. Hy vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích cho việc ôn tập của các bạn học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 1 lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 1 lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai:

Câu 1: Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là:
A. Các chất phản ứng phải là những chất dễ tan B. Các chất phản ứng phải là chất điện li yếu
C. Các chất phản ứng phải là chất điện li mạnh
D. Sản phẩm tạo thành có: chất kết tủa, bay hơi hoặc điện li yếu
Câu 2: Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là hiđroxit lưỡng tính?
A. Pb(OH)2, Al(OH)3, Ba(OH)2 B. Al(OH)3, Ca(OH)2, Pb(OH)2
C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2 D. Pb(OH)2, Sn(OH)2, KOH
Câu 3: Chất nào sau đây dẫn điện được?
A. dung dịch HCl B. dung dịch saccarozơ (C12H22O11)
C. KOH rắn khan D. H2O nguyên chất
Câu 4: Cho dung dịch NaOH có pH=12, cần pha loãng dung dịch bao nhiêu lần để dung dịch NaOH có pH=11
A. 2 lần B. 10 lần C. 100 lần D. 13 lần
Câu 5: Trong dung dịch axit axetic (CH3COOH)có những phần tử nào?
A. H+, CH3COO- B. H+, CH3COO-, H2O
C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O D. CH3COOH, CH3COO-, H+

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 1 lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai này các em nhé. Chúc các em thành công!
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 ĐỀ SỐ 1 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thời gian: … I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm Hãy chọn câu trả lời đúng nhất từ các câu hỏi sau và đánh dấu (X) vào phần trả lời: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A B C D Câu 1: Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là: A. Các chất phản ứng phải là những chất dễ tan B. Các chất phản ứng phải là chất điện li yếu C. Các chất phản ứng phải là chất điện li mạnh D. Sản phẩm tạo thành có: chất kết tủa, bay hơi hoặc điện li yếu Câu 2: Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là hiđroxit lưỡng tính? A. Pb(OH)2, Al(OH)3, Ba(OH)2 B. Al(OH)3, Ca(OH)2, Pb(OH)2 C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2 D. Pb(OH)2, Sn(OH)2, KOH Câu 3: Chất nào sau đây dẫn điện được? A. dung dịch HCl B. dung dịch saccarozơ (C12H22O11) C. KOH rắn khan D. H2O nguyên chất Câu 4: Cho dung dịch NaOH có pH=12, cần pha loãng dung dịch bao nhiêu lần để dung dịch NaOH có pH=11 A. 2 lần B. 10 lần C. 100 lần D. 13 lần Câu 5: Trong dung dịch axit axetic (CH3COOH)có những phần tử nào? A. H+, CH3COO- B. H+, CH3COO-, H2O C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O D. CH3COOH, CH3COO-, H+ Câu 6: Dung dịch Ba(OH)2 0,0005M có pH là: A. 3 B. 2 C. 11 D. 12 Câu 7: Trường hợp nào các ion sau có thể tồn tại trong cùng dung dịch: A. OH-, K+, Fe3+, SO42- B. Cl-, Na+, NO3-, NH4+ C. K+, NH4+, CO32-, Fe3+ D. K+, Ba2+, NH4+, CO32- Câu 8: Trong một dung dịch chứa đồng thời các ion: Na+, K+, SO 2  , NO 3 , CO32-. Khi 4  cô cạn dung dịch ta có thể thu được tối đa mấy muối? A. 3 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 9: Cho quỳ tím vào dung dịch có pH =12; chỉ thị sẽ có màu: A. xanh B. đỏ C. tím D. hồng Câu 10: Chất nào dưới đây có pH nhỏ hơn7? A. KCl B. NaHCO3 C. NH4Cl D. K2SO3 Câu 11: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch HCl 0,1M được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X A. 1 B. 2 C. 12 D. 13 Câu 12: Theo định nghĩa axit –bazơ của Bron-stêt các ion nào sau đây là lưỡng tính? A. NO2- B. NH4+ C. Fe3+ D. HSO3- Câu 13: Dung dịch A gồm 0,03 mol Ca2+; 0,06 mol Al3+; 0,06 mol NO3-; 0,09 mol SO42-. Muốn có dung dịch này thì phải hòa tan 2 muối nào sau đây vào nước? A. Ca(NO3)2 và Al2(SO4)3 B. CaSO4 và Al(NO3)3 C. CaSO4 và Al2(SO4)3 D. Ca(NO3)2 và Al(NO3)3 -11 Câu 14: Dung dịch X có pH =11 thì : A.  H   =10   M B. H     =10-3 M C. Làm quì tím hoá đỏ D. Không làm đổi màu phenolphtalein Câu 15: Chất nào dưới đây có pH khác 7? A. Na2SO4 B. KCl C. KNO3 D. Al2(SO4)3 Câu 16: Cho dd chứa x gam Ba(OH)2 vào dd chứa x gam HCl, dd sau phản ứng có môi trường gì? A. axit B. trung tính C. bazơ D. không xác định (Ba=137, H=1, O=16, Cl=35,5) II. TỰ LUẬN: 4 điểm Câu 1: Viết phương trình phân tử và ion thu gọn các phản ứng sau (nếu có): (1,5 điểm) a) HCl + FeS → b) KF + HCl → c) Pb(NO3)2 + Na2S → Câu 2: Tính pH dung dịch CH3COOH 0,1M. Biết độ điện li  của dung dịch bằng 1,3% (1,5 điểm) Câu 3: Cho 250 ml dung dịch KOH 2M vào 200 ml dung dịch ZnCl2 1M thu được m gam kết tủa. Tính m? (Biết Na=23, Zn=65, O=16, H=1, Cl=35,5) (1,0 điểm)

 

Đồng bộ tài khoản