Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 2 lớp 11 trường THPT Bình Tân

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 2 lớp 11 trường THPT Bình Tân

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 2 lớp 11 trường THPT Bình Tân

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 2 lớp 11 trường THPT Bình Tân mà Thư viện eLib giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc kỹ càng, giúp các bạn làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề kiểm tra. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 2 lớp 11 trường THPT Bình Tân

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 2 lớp 11 trường THPT Bình Tân:

Câu 1. Thực hiện phản ứng trùng hợp stiren thu được polime có tên gọi là:
A. polipropilen B. polistiren C. polietilen D. polivinylclorua
Câu 2. Mục đích của crăckinh dầu mỏ là:
A. Tăng hàm lượng xăng B. Điều chế khí hiđro
C. Điều chế polime D. Điều chế hiđrocacbon no
Câu 3. Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:
A. Brom (dd). B. KMnO4 (dd).
C. Br2 (Fe). D. Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd).
Câu 4. Hiđrocacbon nào sau đây là naphtalen:
Câu 5. Cho toluen phản ứng với HNO3 đặc, xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm X và Y. Vậy X, Y lần lượt là:
A. o-nitrotoluen và m-nitrotoluen B. nitrotoluen và m-nitrotoluen
C. p-nitrotoluen và m-nitrotoluen D. o-nitrotoluen và p-nitrotoluen
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn hơi A (CxHy) thu được 8 lít CO2 và cần dùng 10,5 lít oxi. Công thức phân tử của A là:
A. C7H8. B. C8H10. C. C10H14. D. C9H12.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học đề số 2 lớp 11 trường THPT Bình Tân bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
ĐỀ K Ể A 15 P Ú Ô : OÁ Ọ – LỚP 11 ĐỀ rường P Bình ân Thời gian: … Câu 1. Thực hiện phản ứng trùng hợp stiren thu được polime có tên gọi là: A. polipropilen B. polistiren C. polietilen D. polivinylclorua Câu 2. Mục đích của crăckinh dầu mỏ là: A. Tăng hàm lượng xăng B. Điều chế khí hiđro C. Điều chế polime D. Điều chế hiđrocacbon no Câu 3. Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là: A. Brom (dd). B. KMnO4 (dd). C. Br2 (Fe). D. Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd). Câu 4. Hiđrocacbon nào sau đây là naphtalen: A. CH=CH2 B.CH3 C. D. Câu 5. Cho toluen phản ứng với HNO3 đặc, xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm X và Y. Vậy X, Y lần lượt là: A. o-nitrotoluen và m-nitrotoluen B. nitrotoluen và m-nitrotoluen C. p-nitrotoluen và m-nitrotoluen D. o-nitrotoluen và p-nitrotoluen Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn hơi A (CxHy) thu được 8 lít CO2 và cần dùng 10,5 lít oxi. Công thức phân tử của A là: A. C7H8. B. C8H10. C. C10H14. D. C9H12. L Viết phương tr nh hoá học của các phản ứng hoàn thành d y chuyển hoá sau: Metan (1) axetilen  vinylaxetilen  butađien  polibutađien  ( 2) ( 3) ( 4) .................................................................................................................................. (1).............................................................................................................................. .................................................................................................................................. (2).............................................................................................................................. .................................................................................................................................. (3)............................................................................................................................. .................................................................................................................................. (4)..............................................................................................................................

 

Đồng bộ tài khoản