Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Cao Bá Quát

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 4 đề thi

0
69
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Cao Bá Quát

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Cao Bá Quát

Hãy đến với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Cao Bá Quát để biết khả năng hiện tại của mình cho kỳ kiểm tra sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề kiểm tra có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề kiểm tra, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Cao Bá Quát

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Cao Bá Quát dưới đây:

Câu 1( 4đ). Hoàn thành các sơ đồ hoá học sau đây. (Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
Câu 2( 5đ). Gọi tên các ankan sau đây:
1. CH4 2. CH3-CH3 3. CH3-CH2-CH3
4. CH3-CH-CH2-CH3 5. CH3-CH - CH-CH3 CH3 CH3 CH3
Câu 3 (1đ). Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 8,96lit khí CO2(đktc) và 10,8g H2O. Tìm CTPT của A.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Cao Bá Quát để xem.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 ĐỀ SỐ 3 Trường THPT Cao Bá Quát Thời gian: … Câu 1( 4đ). Hoàn thành các sơ đồ hoá học sau đây. (Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). as 1. CH4 + Cl2 as 2. CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 xt, t0 3. CH3-CH2-CH3 t0 4. C3H8 + O2 Câu 2( 5đ). Gọi tên các ankan sau đây: 1. CH4 2. CH3-CH3 3. CH3-CH2-CH3 4. CH3-CH-CH2-CH3 5. CH3-CH - CH-CH3 CH3 CH3 CH3 Câu 3( 1đ). Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 8,96lit khí CO2(đktc) và 10,8g H2O. Tìm CTPT của A.

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 ĐỀ SỐ 1 Trường THPT Cao Bá Quát Thời gian: … Câu 1( 5đ). Hoàn thành các sơ đồ hoá học sau đây. (Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). Ni, t0 1. CH2 = CH-CH3 + Br2 2. CH3-CH=CH-CH3 + H2 3. CH2=CH2 + HCl t0, p, xt 4. CH2=CH2 5. CHCH + AgNO3 + NH3 Câu 2( 4đ). Gọi tên các chất sau đây: 1. CH2=CH2 2. CH3-CH=CH-CH2-CH3 3. CH2=CH-CH-CH3 4. CHC-CH2-CH-CH3 CH3 CH3 Câu 3( 1đ). Viết tất cả các đồng phân cấu tạo của C4H8.

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 ĐỀ SỐ 2 Trường THPT Cao Bá Quát Thời gian: … Câu 1( 4đ). Hoàn thành các sơ đồ hoá học sau đây. (Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). as 1. C2H6 + Cl2 as 2. CH3-CH2-CH3 + Cl2 xt, t0 3. CH3-CH2-CH3 t0 4. C4H10 + O2 Câu 2( 5đ). Gọi tên các ankan sau đây: 1. CH4 2. CH3-CH3 3. CH3-CH2-CH2-CH3 4. CH3-CH-CH3 5. CH3-CH - CH-CH2-CH3 CH3 CH3 CH3 Câu 3( 1đ). Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 4,48lit khí CO2(đktc) và 5,4g H2O. Tìm CTPT của A.

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 ĐỀ SỐ 3 Trường THPT Cao Bá Quát Thời gian: … Câu 1( 4đ). Hoàn thành các sơ đồ hoá học sau đây. (Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). as 1. CH4 + Cl2 as 2. CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 xt, t0 3. CH3-CH2-CH3 t0 4. C3H8 + O2 Câu 2( 5đ). Gọi tên các ankan sau đây: 1. CH4 2. CH3-CH3 3. CH3-CH2-CH3 4. CH3-CH-CH2-CH3 5. CH3-CH - CH-CH3 CH3 CH3 CH3 Câu 3( 1đ). Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 8,96lit khí CO2(đktc) và 10,8g H2O. Tìm CTPT của A.

 

Đồng bộ tài khoản