Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự

Bạn đang gặp khó khăn trước các bài kiểm tra 15 phút và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: (2,5đ) .Viết phương trình phân tử, phương trình ion và ion thu gọn từ các cặp
chất sau (nếu có )
a.BaCl2 và K2SO4
b.MgCO3 và HNO3
c.NaOH và FeCl3
d.Zn(OH)2 và KOH
e.NaHS và KOH
Câu 2:(1,5đ) .Tính pH của các dung dịch sau:
a.Dung dịch H2SO40,005M
b.Dung dịch NaOH 0,1M
c.Khi trộn V lit dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với V lit dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M
Câu 3:(2,0đ)
Chỉ dùng thêm quì tím,hãy nêu cách phân biệt các bình riêng biệt mất nhãn đựng các dung dịch sau: (NH4)2SO4,NaHSO4,BaCl2,Na2CO3
Câu 3: (4,0đ) Cho 12,13 gam hỗn hợp X gồm NaHCO3,Na2CO3,NaCl vào dung dịch HCl dư thu được 2,688 lít khí (đktc).Mặt khác nếu cho 12,13 gam X vào 400 ml dung dịch NaOH 0,2M thì tác dụng vừa đủ
a.Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp X
b.Tính khối lượng kết tủa thu được khi :
+ Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch CaCl2 dư
+ Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự hay mà mình đang tìm.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 ĐỀ Trường THPT Ngô Gia Tự Thời gian: … Câu 1: (2,5đ) .Viết phương trình phân tử, phương trình ion và ion thu gọn từ các cặp chất sau (nếu có ) a.BaCl2 và K2SO4 b.MgCO3 và HNO3 c.NaOH và FeCl3 d.Zn(OH)2 và KOH e.NaHS và KOH Câu 2:(1,5đ) .Tính pH của các dung dịch sau: a.Dung dịch H2SO40,005M b.Dung dịch NaOH 0,1M c.Khi trộn V lit dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với V lit dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M Câu 3:(2,0đ) Chỉ dùng thêm quì tím,hãy nêu cách phân biệt các bình riêng biệt mất nhãn đựng các dung dịch sau: (NH4)2SO4,NaHSO4,BaCl2,Na2CO3 Câu 3: (4,0đ) Cho 12,13 gam hỗn hợp X gồm NaHCO3,Na2CO3,NaCl vào dung dịch HCl dư thu được 2,688 lít khí (đktc).Mặt khác nếu cho 12,13 gam X vào 400 ml dung dịch NaOH 0,2M thì tác dụng vừa đủ a.Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp X b.Tính khối lượng kết tủa thu được khi : + Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch CaCl2 dư + Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư (Cho Ca = 40; Na = 23 ; H = 1;C = 12 ; O = 16 ;Cl =35,5,Ba = 137,các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn) ĐÁP ÁN MÔN HÓA LỚP 11NC Thời gian : 45 phút Năm học 2010-2011 Câu 1 Nội dung 2,50 Viết phương trình phân tử, phương trình ion và ion thu gọn từ các 0,25 cặp chất sau : a.BaCl2 + K2SO4   BaSO4 ↓ + 2KCl 0,25 2+ - + Ba + 2Cl + 2K + SO42-   BaSO4 ↓ + 2K + 2Cl + - 0,25 Ba2+ + SO42-   BaSO4 ↓ b.MgCO3 + 2HNO3   Mg(NO3)2 + CO2 + 0,25 H2O 0,25 + - 2+ - MgCO3 + 2H + 2NO3   Mg + 2NO3 + CO2 + H2O MgCO3 + 2H+   Mg2+ + CO2 + 0,25 H2O 0,25 c.3NaOH + FeCl3   Fe(OH)3↓ + 3NaCl 3Na+ + 3OH - + Fe3+ + 3Cl-   Fe(OH)3↓ + 3Na+ + 0,25 3Cl- 0,25 Fe3+ + 3OH -   Fe(OH)3↓ d.Zn(OH)2 + 2KOH   K2ZnO2 + 2H2O 0,25 Zn(OH)2 + 2K+ + 2OH-   2K+ + ZnO22- + 2H2O Zn(OH)2 + 2OH -   ZnO22- + 2H2O e.2NaHS + 2KOH   Na2S + K2S + 2H2O 2Na+ + 2HS- + 2K+ + 2OH-   2Na+ + 2K+ + S2- + 2H2O HS- + OH-   S2- + H2O Mỗi phương trình viết đúng (phân tử ,ion,ion thu gọn) : 0,5đ ,nếu không cân bằng trừ ½ số điểm câu đó Câu 2 1,50 Tính pH của các dung dịch sau: a. H2SO4 → 2H+ + SO42- 0,25 0,005 0,01 0,25 [H+] = 0,01 = 10-2 → pH = 2 0,25 b. NaOH → Na+ + OH - 0,25 0,1M 0,1M [OH -] = 0,1 = 10-1 → [H+] = 10-14 : 10-1 = 10-13 → pH = 13 c.Số mol H+ = 2nH2SO4 + n HCl = 0,05.2V + 0,1V = 0,2V 0,25 Số mol OH- = 2nBa(OH)2 + n NaOH = 0,1.2V + 0,2V = 0,4V H+ + OH - → H2O Ban đầu 0,2V 0,4V Phản ứng 0,2V 0,2V Sau phản ứng 0 0,2V 0,25 - -1 + -14 -1 → [OH ] = 0,2V: ( V + V) = 10 → [H ] = 10 : 10 = -13 10 → pH = 13 Câu 3 2,00 Lấy mỗi chất một ít làm mẫu thử: cho quì tím lần lượt vào từng mẫu thử 0,25 - Nếu quì tím không đổi màu đó là BaCl2 0,25 - Nếu quì tím hóa xanh đó là Na2CO3 0,50 - Nếu quì tím hóa đỏ đó là (NH4)2SO4 ,NaHSO4 Sau đó cho BaCl2 dư vào từng mẫu thử làm quì tím hóa đỏ nếu có ↓trắng đó là (NH4)2SO4 và NaHSO4 BaCl2 + (NH4)2SO4 BaSO4↓ + 2NH4Cl 0,50   BaCl2 + 2NaHSO4   BaSO4↓ + 2HCl + Na2SO4 Tiếp tục lấy dung dịch sau phản ứng của từng mẫu thử cho vào Na2CO3 ,nếu có bọt khí thoát ra thì mẫu thử ban đầu là NaHSO4 2HCl + Na2CO3   2NaCl + CO2 + H2O 0,50 Câu 4 4,00 a. 2,75 Các phương trình phản ứng xảy ra : NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + 0,50 H2O (1) x x 0,50 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O (2) y y 0,50 NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O (3) x x Gọi x,y,z lần lượt là số mol của NaHCO3,Na2CO3,NaCl có trong hỗn hợp X 0,25 Theo gt : 84 x + 106 y + 58,5 z = 12,13 g (a) 0,25 Từ (1) ,(2) → x + y = 2,688 ;22,4 = 0,12 0,25 (b) 0,25 Từ (3) → x = 0,08 (c) 0,25 Giải hệ phương trình (a) ,(b) ,(c) → x = 0,08 ; y = 0,04 ; z = 0,02 Khối lượng muối NaHCO3 = 0,08 x 84 = 6,72 (g) ;Na2CO3 = 0,04 x 106 = 4,24 (g) NaCl = 0,02 x 58,5 = 1,17 (g) b. 1,25 + Khi cho X phản ứng với dung dịch CaCl2 dư Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 ↓ + 2NaCl 0,25 (4) 0,04 0,04 0,25 Từ (4) → Khối lượng kết tủa : = 0,04 x 100 = 4,0 (g) + Khi cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + 2NaOH 0,25 (5) 0,04 0,04 NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + NaOH + 0,25 H2O (6) 0,08 0,08 0,25 Từ (5) ,(6) → Khối lượng kết tủa : = (0,04 + 0,08) x 197 = 23,64 (g) Lưu ý :Nếu hs có cách giải khác đúng mà vẫn cho kết quả như đáp án thì vẫn cho điểm tối đa

 

Đồng bộ tài khoản