Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 001 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 001 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 001 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 001 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá với nội dung được tuyển chọn kỹ càng từ các năm trước, chúng tôi mong rằng sẽ là bộ đề kiểm tra quý giá giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm để đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới. Cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib các bạn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 001 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 001 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Dẫn 2,24 lit NH3 (đktc) đi qua ống chứa 32g CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B. Thể tích khí B thu được là:
A. 3,36 lit B. 2,24 lit C. 1,12 lit * D. 4,48 lit
Câu 2: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ amoniac là một bazơ ?
A. 2NH3 + 3Cl2 -> 6HCl + N2
B. 4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O
C. 2NH3 + H2SO4 -> (NH4)2SO4 *
D. 2NH3 + 3CuO -> N2 + 3Cu + 3H2O
Câu 3: Axit nitric loãng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?
A. Cu(OH)2, CuO, NH3, Cu * B. Fe(OH)2, CuO, NH3, Au
C. Zn(OH)2, CuO, FeCl3, Pt D. Ba(OH)2, CuO, NH3, Au
Câu 4: Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrát, tổng số hệ số bằng bao nhiêu
A. 5 B. 7 C. 9 D. 21*
Câu 5: cho phản ứng : NH3 + H2O + Fe(NO)3 … + NH4NO3. chất có màu là :
A. Fe(OH)3 màu nâu đỏ * B. FeO màu đen
C. Fe(OH)2 màu xanh D. Fe(OH)3 màu xanh lục

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 001 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá!
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 001 Trường THPT Hướng Hóa Thời gian: … Câu 1: Dẫn 2,24 lit NH3 (đktc) đi qua ống chứa 32g CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B. Thể tích khí B thu được là: A. 3,36 lit B. 2,24 lit C. 1,12 lit * D. 4,48 lit Câu 2: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ amoniac là một bazơ ? A. 2NH3 + 3Cl2  6HCl + N2 B. 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O C. 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 * D. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O Câu 3: Axit nitric loãng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây? A. Cu(OH)2, CuO, NH3, Cu * B. Fe(OH)2, CuO, NH3, Au C. Zn(OH)2, CuO, FeCl3, Pt D. Ba(OH)2, CuO, NH3, Au Câu 4: Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrát, tổng số hệ số bằng bao nhiêu A. 5 B. 7 C. 9 D. 21* Câu 5: cho phản ứng : NH3 + H2O + Fe(NO)3  …  + NH4NO3. chất  có màu là : A. Fe(OH)3 màu nâu đỏ * B. FeO màu đen C. Fe(OH)2 màu xanh D. Fe(OH)3 màu xanh lục Câu 6: Để nhận biết muối nitrat NO3- trong dung dịch, người ta dùng: A. Cu + HCl B. Cu + KOH C. Cu + H2SO4 , to * D. Cu + H2SO4 Câu 7: Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm ta dùng pứ nào sau đây: A. NaNO3 + HCl  HNO3 + NaCl B. NaNO3 + H3PO4  HNO3 + Na3PO4 C. NaNO3 + H2SO4  HNO3 + NaHSO4* D. NaHNO3 + KCl  HNO3 + KCl Câu 8: Cho 12,8g đồng tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và NO2 có tỷ khối hơi đối với H2 là 19 . Thể tích hỗn hợp đó ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. 1,12 lit B. 2,24 lit C. 0,448 lit D. 4,48 lit * Câu 9: Khi cho NH3 dư tác dụng với Clo thu được : A. N2 và HCl B. N2 , HCl và NH4Cl C. HCl và NH4Cl D. NH4Cl và N2* Câu 10: Trong phòng thí nghiệm nitơ tinh khiết được điều chế từ A. Không khí B. NH4NO2 * C. NH3 và O2 D. Zn và HNO3 ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

 

Đồng bộ tài khoản