Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 002 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 002 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 002 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các đề kiểm tra hay và tiêu biểu nhất tạo thành bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 002 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá. Mời các em học sinh tham khảo để hoàn thành tốt trong kỳ kiểm tra sắp tới nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 002 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 002 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá dưới đây của chúng tôi.

Câu 1: Phản ứng giữa HNO3 với FeO tạo ra khí NO . Số phân tử HNO3 tham gia tạo muối là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 *
Câu 2: Hoà tan 8,32g Cu vào 3 lit dung dịch HNO3 dư thu được 4,928 lit hỗn hợp NO và NO2(đktc) Tính khối lượng 1 lit hỗn hợp và nồng độ của dung dịch HNO3 cần dùng
A. 1,74g và 0,18M B. 1,99g và 0,16M * C. 2,14g và 0,15M D.
2,12g và 0,14M
Câu 3: HNO3 không thể hiện tính ôxi hoá khi tác dụng với :
A. Fe(OH)2 B. Fe2O3 * C. FeO D. Fe
Câu 4: Cho 11g hổn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thì có 6,72 l ( đo ở đktc) khí NO bay ra. Thành phần phần trăm của Al và Fe có trong hổn hợp ban đầu là :
A. . % Al = 50,9 (%) ; % Fe = 49,1 (%) B. % Al = 23,6 (%) ; % Fe = 76,4 (%)
C. % Al = 49,1 (%) ; % Fe = 50,9 (%)* D. % Al = 24,5 (%) ; % Fe = 75,5 (%)
Câu 5: Qua phản ứng 2NH3 + 3Cl2 -> 6HCl + N2 ta có kết luận nào không đúng ?
A. Tất cả đều sai * B. Cl2 là chất oxi hoá C. NH3 là chất bị oxi hoá D. NH3 là chất khử

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 002 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 002 Trường THPT Hướng Hóa Thời gian: … Câu 1: Phản ứng giữa HNO3 với FeO tạo ra khí NO . Số phân tử HNO3 tham gia tạo muối là: A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 * Câu 2: Hoà tan 8,32g Cu vào 3 lit dung dịch HNO3 dư thu được 4,928 lit hỗn hợp NO và NO2(đktc) Tính khối lượng 1 lit hỗn hợp và nồng độ của dung dịch HNO3 cần dùng A. 1,74g và 0,18M B. 1,99g và 0,16M * C. 2,14g và 0,15M D. 2,12g và 0,14M Câu 3: HNO3 không thể hiện tính ôxi hoá khi tác dụng với : A. Fe(OH)2 B. Fe2O3 * C. FeO D. Fe Câu 4: Cho 11g hổn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thì có 6,72 l ( đo ở đktc) khí NO bay ra. Thành phần phần trăm của Al và Fe có trong hổn hợp ban đầu là : A. . % Al = 50,9 (%) ; % Fe = 49,1 (%) B. % Al = 23,6 (%) ; % Fe = 76,4 (%) C. % Al = 49,1 (%) ; % Fe = 50,9 (%)* D. % Al = 24,5 (%) ; % Fe = 75,5 (%) Câu 5: Qua phản ứng 2NH3 + 3Cl2  6HCl + N2 ta có kết luận nào không đúng ? A. Tất cả đều sai * B. Cl2 là chất oxi hoá C. NH3 là chất bị oxi hoá D. NH3 là chất khử Câu 6: Cho các phản ứng sau : (1) NH3 + HCl  NH4Cl (2) 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O (3) NH3 + HNO3  NH4NO3 (4) 2NH3 + 3Br2  6HBr + N2 Phản ứng nào chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. (1), (2) B. (1), (3) C. (2), (4) * D. (2), (3) Câu 7: Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. Zn(OH)2 là hiđrôxit lưỡng tính B. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu C. Zn(OH)2 là một bazơ ít tan D. Zn(OH)2 có khả năng tạo phức tan, tương tự như Cu(OH)2 * Câu 8: Để phân biệt dung dịch (NH4)2SO4 , dung dịch NH4Cl và dung dịch Na2SO4 chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây ? A. Ba(OH)2 * B. BaCl2 C. Ba(NO3)2 D. Không thể dùng một, mà phải dùng hai thuốc thử . Câu 9: Đốt amoniac trong oxi có xúc tác là bạch kim ở nhiệt độ 850oC .Phương trình phản ứng là A. 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O + Q * B. 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O+ Q C. 2NH3 + 2O2  N2O + 3H2O + Q D. 2NH3 + 3O2  N2O3 + 3H2O +Q Câu 10: Amôniắc phản ứng được với nhóm các chất sau (các điều kiện coi như đủ ) A. HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 B. HCl,O2 , Cl2 , CuO , dd AlCl3 * C. KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 D. H2SO4 , PbO, FeO , NaOH

 

Đồng bộ tài khoản