Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 003 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 003 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 003 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Bạn đã chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 003 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá mà Thư viện eLib giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc kỹ càng, giúp các bạn làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề kiểm tra. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 003 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 003 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Axit nitric loãng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?
A. Ba(OH)2, CuO, NH3, Au B. Cu(OH)2, CuO, NH3, Cu *
C. Fe(OH)2, CuO, NH3, Au D. Zn(OH)2, CuO, FeCl3, Pt
Câu 2: Khi cho NH3 tác dụng với Clo dư thu được :
A. HCl và NH4Cl B. N2 và HCl * C. N2 , HCl và NH4Cl D. NH4Cl và N2
Câu 3: Dẫn 2,24 lit NH3 (đktc) đi qua ống chứa 32g CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B . Thể tích khí B thu được là:
A. 2,24 lit B. 3,36 lit C. 4,48 lit D. 1,12 lit *
Câu 4: cho phản ứng : NH3 + H2O + Fe(NO)3  … + NH4NO3. chất có màu là :
A. Fe(OH)2 màu xanh B. Fe(OH)3 màu xanh lục
C. FeO màu đen D. Fe(OH)3 màu nâu đỏ *
Câu 5: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ amoniac là một bazơ ?
A. 2NH3 + H2SO4 -> (NH4)2SO4 *
B. 4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O
C. 2NH3 + 3CuO -> N2 + 3Cu + 3H2O
D. 2NH3 + 3Cl2 -> 6HCl + N2

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 003 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 003 Trường THPT Hướng Hóa Thời gian: … Câu 1: Axit nitric loãng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây? A. Ba(OH)2, CuO, NH3, Au B. Cu(OH)2, CuO, NH3, Cu * C. Fe(OH)2, CuO, NH3, Au D. Zn(OH)2, CuO, FeCl3, Pt Câu 2: Khi cho NH3 tác dụng với Clo dư thu được : A. HCl và NH4Cl B. N2 và HCl * C. N2 , HCl và NH4Cl D. NH4Cl và N2 Câu 3: Dẫn 2,24 lit NH3 (đktc) đi qua ống chứa 32g CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B . Thể tích khí B thu được là: A. 2,24 lit B. 3,36 lit C. 4,48 lit D. 1,12 lit * Câu 4: cho phản ứng : NH3 + H2O + Fe(NO)3  …  + NH4NO3. chất  có màu là : A. Fe(OH)2 màu xanh B. Fe(OH)3 màu xanh lục C. FeO màu đen D. Fe(OH)3 màu nâu đỏ * Câu 5: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ amoniac là một bazơ ? A. 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 * B. 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O C. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O D. 2NH3 + 3Cl2  6HCl + N2 Câu 6: Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm ta dùng pứ nào sau đây: A. NaNO3 + HCl  HNO3 + NaCl B. NaNO3 + H3PO4  HNO3 + Na3PO4 C. NaNO3 + H2SO4  HNO3 + NaHSO4* D. NaHNO3 + KCl  HNO3 + KCl Câu 7: Cho 12,8g đồng tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và NO2 có tỷ khối hơi đối với H2 là 19 . Thể tích hỗn hợp đó ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. 1,12 lit B. 4,48 lit * C. 0,448 lit D. 2,24 lit Câu 8: Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrát, tổng số hệ số bằng bao nhiêu A. 7 B. 5 C. 9 D. 21* Câu 9: Trong phòng thí nghiệm nitơ tinh khiết được điều chế từ A. NH4NO2 * B. Không khí C. Zn và HNO3 D. NH3 và O2 Câu 10: Để nhận biết muối nitrat NO3- trong dung dịch, người ta dùng: A. Cu + H2SO4 B. Cu + KOH C. Cu + HCl D. Cu + H2SO4 , to *

 

Đồng bộ tài khoản