Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 004 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 004 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 004 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Hãy đến với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 004 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá để biết khả năng hiện tại của mình cho kỳ kiểm tra sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề kiểm tra có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề kiểm tra, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 004 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 004 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Hoà tan 8,32g Cu vào 3 lit dung dịch HNO3 dư thu được 4,928 lit hỗn hợp NO và NO2(đktc) Tính khối lượng 1 lit hỗn hợp và nồng độ của dung dịch HNO3 cần dùng
A. 2,14g và 0,15M B. 1,74g và 0,18M C. 1,99g và 0,16M * D. 2,12g và 0,14M
Câu 2: HNO3 không thể hiện tính ôxi hoá khi tác dụng với :
A. Fe2O3 * B. Fe C. Fe(OH)2 D. FeO
Câu 3: Cho 11g hổn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thì có 6,72 l ( đo ở đktc) khí NO bay ra . Thành phần phần trăm của Al và Fe có trong hổn hợp ban đầu là :
A. . % Al = 50,9 (%) ; % Fe = 49,1 (%) B. % Al = 23,6 (%) ; % Fe = 76,4 (%)
C. % Al = 49,1 (%) ; % Fe = 50,9 (%)* D. % Al = 24,5 (%) ; % Fe = 75,5 (%)
Câu 4: Phản ứng giữa HNO3 với FeO tạo ra khí NO . Số phân tử HNO3 tham gia tạo muối là:
A. 7 B. 9 C. 8 D. 10 *
Câu 5: Qua phản ứng 2NH3 + 3Cl2 -> 6HCl + N2 ta có kết luận nào không đúng ?
A. Cl2 là chất oxi hoá B. NH3 là chất khử C. Tất cả đều sai * D. NH3 là chất bị oxi hoá

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 004 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 004 Trường THPT Hướng Hóa Thời gian: … Câu 1: Hoà tan 8,32g Cu vào 3 lit dung dịch HNO3 dư thu được 4,928 lit hỗn hợp NO và NO2(đktc) Tính khối lượng 1 lit hỗn hợp và nồng độ của dung dịch HNO3 cần dùng A. 2,14g và 0,15M B. 1,74g và 0,18M C. 1,99g và 0,16M * D. 2,12g và 0,14M Câu 2: HNO3 không thể hiện tính ôxi hoá khi tác dụng với : A. Fe2O3 * B. Fe C. Fe(OH)2 D. FeO Câu 3: Cho 11g hổn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thì có 6,72 l ( đo ở đktc) khí NO bay ra . Thành phần phần trăm của Al và Fe có trong hổn hợp ban đầu là : A. . % Al = 50,9 (%) ; % Fe = 49,1 (%) B. % Al = 23,6 (%) ; % Fe = 76,4 (%) C. % Al = 49,1 (%) ; % Fe = 50,9 (%)* D. % Al = 24,5 (%) ; % Fe = 75,5 (%) Câu 4: Phản ứng giữa HNO3 với FeO tạo ra khí NO . Số phân tử HNO3 tham gia tạo muối là: A. 7 B. 9 C. 8 D. 10 * Câu 5: Qua phản ứng 2NH3 + 3Cl2  6HCl + N2 ta có kết luận nào không đúng ? A. Cl2 là chất oxi hoá B. NH3 là chất khử C. Tất cả đều sai * D. NH3 là chất bị oxi hoá Câu 6: Để phân biệt dung dịch (NH4)2SO4 , dung dịch NH4Cl và dung dịch Na2SO4 chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây ? A. Không thể dùng một, mà phải dùng hai thuốc thử . B. Ba(NO3)2 C. Ba(OH)2 * D. BaCl2 Câu 7: Amôniắc phản ứng được với nhóm các chất sau (các điều kiện coi như đủ ) A. H2SO4 , PbO, FeO , NaOH B. HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 C. KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 D. HCl,O2 , Cl2 , CuO , dd AlCl3 * Câu 8: Đốt amoniac trong oxi có xúc tác là bạch kim ở nhiệt độ 850oC .Phương trình phản ứng là A. 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O + Q * B. 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O+ Q C. 2NH3 + 2O2  N2O + 3H2O + Q D. 2NH3 + 3O2  N2O3 + 3H2O +Q Câu 9: Cho các phản ứng sau : (1) NH3 + HCl  NH4Cl (2) 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O (3) NH3 + HNO3  NH4NO3 (4) 2NH3 + 3Br2  6HBr + N2 Phản ứng nào chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. (2), (3) B. (2), (4) * C. (1), (2) D. (1), (3) Câu 10: Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. Zn(OH)2 là hiđrôxit lưỡng tính B. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu C. Zn(OH)2 là một bazơ ít tan D. Zn(OH)2 có khả năng tạo phức tan, tương tự như Cu(OH)2 *

 

Đồng bộ tài khoản