Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 005 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 005 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 005 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Để đạt được kết quả cao trong tất cả các kỳ kiểm tra, các em đừng quên tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 005 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá của Thư viện eLib. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề kiểm tra. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 005 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 005 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: Để nhận biết muối nitrat NO3- trong dung dịch, người ta dùng:
A. Cu + KOH B. Cu + HCl C. Cu + H2SO4 , to * D. Cu + H2SO4
Câu 2: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ amoniac là một bazơ ?
A. 2NH3 + H2SO4 -> (NH4)2SO4 *
B. 4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O
C. 2NH3 + 3CuO  -> N2 + 3Cu + 3H2O
D. 2NH3 + 3Cl2 -> 6HCl + N2
Câu 3: Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm ta dùng pứ nào sau đây:
A. NaNO3 + H2SO4 -> HNO3 + NaHSO4* B. NaHNO3 + KCl -> HNO3 + KCl
C. NaNO3 + H3PO4 -> HNO3 + Na3PO4 D. NaNO3 + HCl -> HNO3 + NaCl
Câu 4: Cho 12,8g đồng tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và NO2 có tỷ khối hơi đối với H2 là 19 . Thể tích hỗn hợp đó ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A. 1,12 lit B. 4,48 lit * C. 0,448 lit D. 2,24 lit
Câu 5: Axit nitric loãng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?
A. Ba(OH)2, CuO, NH3, Au B. Zn(OH)2, CuO, FeCl3, Pt
C. Cu(OH)2, CuO, NH3, Cu * D. Fe(OH)2, CuO, NH3, Au

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 005 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 005 Trường THPT Hướng Hóa Thời gian: … Câu 1: Để nhận biết muối nitrat NO3- trong dung dịch, người ta dùng: A. Cu + KOH B. Cu + HCl C. Cu + H2SO4 , to * D. Cu + H2SO4 Câu 2: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ amoniac là một bazơ ? A. 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 * B. 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O C. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O D. 2NH3 + 3Cl2  6HCl + N2 Câu 3: Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm ta dùng pứ nào sau đây: A. NaNO3 + H2SO4  HNO3 + NaHSO4* B. NaHNO3 + KCl  HNO3 + KCl C. NaNO3 + H3PO4  HNO3 + Na3PO4 D. NaNO3 + HCl  HNO3 + NaCl Câu 4: Cho 12,8g đồng tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và NO2 có tỷ khối hơi đối với H2 là 19 . Thể tích hỗn hợp đó ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. 1,12 lit B. 4,48 lit * C. 0,448 lit D. 2,24 lit Câu 5: Axit nitric loãng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây? A. Ba(OH)2, CuO, NH3, Au B. Zn(OH)2, CuO, FeCl3, Pt C. Cu(OH)2, CuO, NH3, Cu * D. Fe(OH)2, CuO, NH3, Au Câu 6: Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrát, tổng số hệ số bằng bao nhiêu A. 5 B. 7 C. 9 D. 21* Câu 7: Dẫn 2,24 lit NH3 (đktc) đi qua ống chứa 32g CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B .Thể tích khí B thu được là: A. 4,48 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 1,12 lit * Câu 8: Trong phòng thí nghiệm nitơ tinh khiết được điều chế từ A. NH4NO2 * B. Không khí C. Zn và HNO3 D. NH3 và O2 Câu 9: Khi cho NH3 tác dụng với Clo dư thu được : A. N2 , HCl và NH4Cl B. HCl và NH4Cl C. NH4Cl và N2 D. N2 và HCl* Câu 10: cho phản ứng : NH3 + H2O + Fe(NO)3  …  + NH4NO3. chất  có màu là : A. Fe(OH)3 màu xanh lục B. Fe(OH)3 màu nâu đỏ * C. FeO màu đen D. Fe(OH)2 màu xanh

 

Đồng bộ tài khoản