Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 006 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 006 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 006 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Tất cả các đề kiểm tra hay và tiêu biểu nhất được chúng tôi tổng hợp tạo thành bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 006 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá. Bộ đề kiểm tra sẽ giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập và mở rộng kiến thức. Hy vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích cho việc ôn tập của các bạn học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 006 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 006 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do
A. Zn(OH)2 là hiđrôxit lưỡng tính
B. Zn(OH)2 có khả năng tạo phức tan, tương tự như Cu(OH)2 *
C. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu
D. Zn(OH)2 là một bazơ ít tan
Câu 2: HNO3 không thể hiện tính ôxi hoá khi tác dụng với :
A. Fe(OH)2 B. Fe C. Fe2O3 * D. FeO
Câu 3: Hoà tan 8,32g Cu vào 3 lit dung dịch HNO3 dư thu được 4,928 lit hỗn hợp NO
và NO2(đktc) Tính khối lượng 1 lit hỗn hợp và nồng độ của dung dịch HNO3 cần dùng
A. 1,74g và 0,18M B. 2,12g và 0,14M C. 1,99g và 0,16M * D. 2,14g và 0,15M
Câu 4: Qua phản ứng 2NH3 + 3Cl2 -> 6HCl + N2 ta có kết luận
A.NH3 là chất khử B.Cl2 là chất oxi hoá C.NH3 là chất bị oxi hoá D.Tất cả đều sai *
Câu 5: Để phân biệt dung dịch (NH4)2SO4 , dung dịch NH4Cl và dung dịch Na2SO4 chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây ?
A. Ba(OH)2 * B. Ba(NO3)2
C. Không thể dùng một, mà phải dùng hai thuốc thử . D. BaCl2

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 006 lớp 11 trường THPT Hướng Hoá hay mà mình đang tìm.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 006 Trường THPT Hướng Hóa Thời gian: … Câu 1: Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. Zn(OH)2 là hiđrôxit lưỡng tính B. Zn(OH)2 có khả năng tạo phức tan, tương tự như Cu(OH)2 * C. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu D. Zn(OH)2 là một bazơ ít tan Câu 2: HNO3 không thể hiện tính ôxi hoá khi tác dụng với : A. Fe(OH)2 B. Fe C. Fe2O3 * D. FeO Câu 3: Hoà tan 8,32g Cu vào 3 lit dung dịch HNO3 dư thu được 4,928 lit hỗn hợp NO và NO2(đktc) Tính khối lượng 1 lit hỗn hợp và nồng độ của dung dịch HNO3 cần dùng A. 1,74g và 0,18M B. 2,12g và 0,14M C. 1,99g và 0,16M * D. 2,14g và 0,15M Câu 4: Qua phản ứng 2NH3 + 3Cl2  6HCl + N2 ta có kết luận A.NH3 là chất khử B.Cl2 là chất oxi hoá C.NH3 là chất bị oxi hoa ùD.Tất cả đều sai * Câu 5: Để phân biệt dung dịch (NH4)2SO4 , dung dịch NH4Cl và dung dịch Na2SO4 chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây ? A. Ba(OH)2 * B. Ba(NO3)2 C. Không thể dùng một, mà phải dùng hai thuốc thử . D. BaCl2 Câu 6: Amôniắc phản ứng được với nhóm các chất sau (các điều kiện coi như đủ ) A. H2SO4 , PbO, FeO , NaOH B. HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 C. KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 D. HCl,O2 , Cl2 , CuO , dd AlCl3 * Câu 7: Cho 11g hổn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thì có 6,72 l ( đo ở đktc) khí NO bay ra. Thành phần phần trăm của Al và Fe có trong hổn hợp ban đầu là : A. % Al = 23,6 (%) ; % Fe = 76,4 (%) B. . % Al = 50,9 (%) ; % Fe = 49,1 (%) C. % Al = 24,5 (%) ; % Fe = 75,5 (%) D. % Al = 49,1 (%) ; % Fe = 50,9 (%)* Câu 8: Cho các phản ứng sau : (1) NH3 + HCl  NH4Cl (2) 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O (3) NH3 + HNO3  NH4NO3 (4) 2NH3 + 3Br2  6HBr + N2 Phản ứng nào chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. (2), (3) B. (2), (4) * C. (1), (2) D. (1), (3) Câu 9: Phản ứng giữa HNO3 với FeO tạo ra khí NO . Số phân tử HNO3 tham gia tạo muối là: A. 7 B. 9 C. 8 D. 10 * Câu 10: Đốt amoniac trong oxi có xúc tác là bạch kim ở nhiệt độ 850oC .Phương trình phản ứng là A. 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O+ Q B. 2NH3 + 2O2  N2O + 3H2O + Q C. 2NH3 + 3O2  N2O3 + 3H2O +Q D. 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O + Q *

 

Đồng bộ tài khoản