Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 022 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 022 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 022 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Để bổ sung vào kho tài liệu ôn tập của bạn, chúng tôi giới thiệu đến các bạn bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 022 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2. Với việc trực tiếp giải đề kiểm tra của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề kiểm tra, nâng cao kĩ năng giải đề và ôn tập kiến thức. Từ đó, dự đoán xu hướng về cấu trúc đề kiểm tra, từ đó có được định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 022 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 022 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

1). Dd nào sau đây có pH< 7?
A). Dd:KHSO4 B). Dd:NaNO3 C). Dd:Na2SO4 D). Dd:K2CO3
2). Phát biểu nào sau đây không đúng?
A). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm B). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm
C). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 D). Giá trị pH tăng độ axit tăng
3). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là?
A). 13,7 B). 14 C). 12,7 D). 0,3
4). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào?
A). NaOH;KCl B). NaCl;KOH
C). NaOH;KOH;KCl;NaCl D). NaOH;NaCl;KCl
5). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất?
A). 650 B). 850 C). 750 D). 500

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 022 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 022 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:KHSO4 B). Dd:NaNO3 C). Dd:Na2SO4 D). Dd:K2CO3 2). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm B). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm C). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 D). Giá trị pH tăng độ axit tăng 3). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 13,7 B). 14 C). 12,7 D). 0,3 4). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;KCl B). NaCl;KOH C). NaOH;KOH;KCl;NaCl D). NaOH;NaCl;KCl 5). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 650 B). 850 C). 750 D). 500 6). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuất hiện kết tủa? A). Dd:Ba(HCO3)2 B). Nước vôi trong C). Dd:BaCl2 D). Dd:Ca(NO3)2 7). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,175 B). 1,00 C). 1,125 D). 1,5 8). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 2% B). 1,75% C). 0,75% D). 1% 9). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . 10). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 B). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 C). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3

 

Đồng bộ tài khoản