Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 023 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
59
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 023 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 023 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 023 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2. Chúng tôi đã chọn lọc những đề kiểm tra tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, bộ đề kiểm tra này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn đạt kết quả cao cho kỳ kiểm tra sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 023 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 023 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

1). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là?
A). 0,75% B). 2% C). 1,75% D). 1%
2). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ?
A). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3
B). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2
C). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3
D). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2
3). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ?
A). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ .
B). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ .
C). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ .
D). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ .
4). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào?
A). NaCl;KOH B). NaOH;KOH;KCl;NaCl
C). NaOH;KCl D). NaOH;NaCl;KCl
5). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuất hiện kết tủa?
A). Dd:Ca(NO3)2 B). Dd:BaCl2 C). Dd:Ba(HCO3)2 D). Nước vôi trong

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 023 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 023 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 0,75% B). 2% C). 1,75% D). 1% 2). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 B). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 C). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 D). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 3). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . B). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . C). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . 4). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaCl;KOH B). NaOH;KOH;KCl;NaCl C). NaOH;KCl D). NaOH;NaCl;KCl 5). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuất hiện kết tủa? A). Dd:Ca(NO3)2 B). Dd:BaCl2 C). Dd:Ba(HCO3)2 D). Nước vôi trong 6). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm B). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 C). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm D). Giá trị pH tăng độ axit tăng 7). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:KHSO4 B). Dd:Na2SO4 C). Dd:NaNO3 D). Dd:K2CO3 8). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,00 B). 1,125 C). 1,175 D). 1,5 9). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 850 B). 500 C). 750 D). 650 10). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 14 B). 12,7 C). 13,7 D). 0,3

 

Đồng bộ tài khoản