Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 024 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 024 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 024 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề kiểm tra và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành trong kỳ kiểm tra sắp tới. Hãy tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 024 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2. Hy vọng rằng BST sẽ giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 024 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 024 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 của thư viện eLib dưới đây:

1). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào?
A). NaOH;NaCl;KCl B). NaOH;KOH;KCl;NaCl
C). NaOH;KCl D). NaCl;KOH
2). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là?
A). 1% B). 0,75% C). 1,75% D). 2%
3). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là?
A). 13,7 B). 12,7 C). 0,3 D). 14
4). Dd nào sau đây có pH< 7?
A). Dd:Na2SO4 B). Dd:K2CO3 C). Dd:NaNO3 D). Dd:KHSO4
5). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ?
A). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ .
B). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ .
C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ .
D). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ .

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 024 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 024 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;NaCl;KCl B). NaOH;KOH;KCl;NaCl C). NaOH;KCl D). NaCl;KOH 2). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 1% B). 0,75% C). 1,75% D). 2% 3). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 13,7 B). 12,7 C). 0,3 D). 14 4). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:Na2SO4 B). Dd:K2CO3 C). Dd:NaNO3 D). Dd:KHSO4 5). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . 6). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm B). Giá trị pH tăng độ axit tăng C). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 D). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm 7). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 B). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 C). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 D). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 8). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,5 B). 1,125 C). 1,175 D). 1,00 9). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 650 B). 500 C). 750 D). 850 10). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Dd:BaCl2 B). Dd:Ba(HCO3)2 C). Nước vôi trong D). Dd:Ca(NO3)2

 

Đồng bộ tài khoản