Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 025 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 025 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 025 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 025 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề kiểm tra một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 025 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 025 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

1). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa?
A). Dd:Ca(NO3)2
B). Dd:BaCl2
C). Nước vôi trong
D). Dd:Ba(HCO3)2
2). Dd nào sau đây có pH< 7?
A). Dd:K2CO3 B). Dd:KHSO4 C). Dd:NaNO3 D). Dd:Na2SO4
3). Phát biểu nào sau đây không đúng?
A). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 B). Giá trị pH tăng độ axit tăng
C). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm D). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm
4). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là?
A). 1,75% B). 1% C). 2% D). 0,75%
5). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ?
A). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ .
C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 025 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 025 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Dd:Ca(NO3)2 B). Dd:BaCl2 C). Nước vôi trong D). Dd:Ba(HCO3)2 2). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:K2CO3 B). Dd:KHSO4 C). Dd:NaNO3 D). Dd:Na2SO4 3). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 B). Giá trị pH tăng độ axit tăng C). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm D). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm 4). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 1,75% B). 1% C). 2% D). 0,75% 5). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ 6). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 850 B). 650 C). 750 D). 500 7). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;NaCl;KCl B). NaOH;KOH;KCl;NaCl C). NaOH;KCl D). NaCl;KOH 8). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 14 B). 0,3 C). 13,7 D). 12,7 9). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,5 B). 1,125 C). 1,00 D). 1,175 10). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 B). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 C). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2

 

Đồng bộ tài khoản