Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 026 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 026 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 026 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho các bạn học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các đề kiểm tra tạo thành bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 026 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2. Hy vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn thi tốt hơn. Chúc các bạn thành công trong kỳ kiểm tra này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 026 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 026 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 của thư viện eLib dưới đây:

1). Phát biểu nào sau đây không đúng?
A). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm B). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14
C). Giá trị pH tăng độ axit tăng D). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm
2). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ?
A). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . B). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ .
C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ .
3). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là?
A). 1,00 B). 1,5 C). 1,175 D). 1,125
4). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất?
A). 650 B). 850 C). 500 D). 750
5). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là?
A). 0,75% B). 2% C). 1% D). 1,75%

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 026 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 026 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm B). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 C). Giá trị pH tăng độ axit tăng D). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm 2). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . B). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . 3). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,00 B). 1,5 C). 1,175 D). 1,125 4). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 650 B). 850 C). 500 D). 750 5). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 0,75% B). 2% C). 1% D). 1,75% 6). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 14 B). 12,7 C). 13,7 D). 0,3 7). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 B). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 C). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 8). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Nước vôi trong B). Dd:BaCl2 C). Dd:Ca(NO3)2 D). Dd:Ba(HCO3)2 9). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;KCl B). NaCl;KOH C). NaOH;NaCl;KCl D). NaOH;KOH;KCl;NaCl 10). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:K2CO3 B). Dd:Na2SO4 C). Dd:KHSO4 D). Dd:NaNO3

 

Đồng bộ tài khoản