Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 027 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 027 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 027 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 027 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 để biết khả năng hiện tại của mình cho kỳ kiểm tra sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề kiểm tra có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề kiểm tra, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 027 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 027 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

1). Phát biểu nào sau đây không đúng?
A). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 B). Giá trị pH tăng độ axit tăng
C). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm D). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm
2). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là?
A). 2% B). 1,75% C). 1% D). 0,75%
3). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuất hiện kết tủa?
A). Dd:Ca(NO3)2
B). Dd:Ba(HCO3)2
C). Nước vôi trong
D). Dd:BaCl2
4). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất?
A). 750 B). 850 C). 650 D). 500
5). Dd nào sau đây có pH< 7?
A). Dd:Na2SO4 B). Dd:KHSO4 C). Dd:NaNO3 D). Dd:K2CO3

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 027 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2!
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 027 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 B). Giá trị pH tăng độ axit tăng C). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm D). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm 2). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 2% B). 1,75% C). 1% D). 0,75% 3). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Dd:Ca(NO3)2 B). Dd:Ba(HCO3)2 C). Nước vôi trong D). Dd:BaCl2 4). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 750 B). 850 C). 650 D). 500 5). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:Na2SO4 B). Dd:KHSO4 C). Dd:NaNO3 D). Dd:K2CO3 6). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . 7). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 B). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 C). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 D). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 8). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaCl;KOH B). NaOH;KOH;KCl;NaCl C). NaOH;NaCl;KCl D). NaOH;KCl 9). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,125 B). 1,00 C). 1,175 D). 1,5 10). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 12,7 B). 0,3 C). 14 D). 13,7

 

Đồng bộ tài khoản