Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 028 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 028 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 028 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 028 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kỳ thi khác đạt kết quả tốt nhất. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn. Chúc các bạn đạt kết quả cao cho kỳ kiểm tra sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 028 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 028 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 dưới đây của chúng tôi.

1). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ?
A). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2
B). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3
C). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2
D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3
2). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là?
A). 13,7 B). 0,3 C). 12,7 D). 14
3). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ?
A). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ .
B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ .
C). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ .
D). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ .
4). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là?
A). 0,75% B). 1,75% C). 1% D). 2%
5). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất?
A). 850 B). 500 C). 650 D). 750

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 028 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 028 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 B). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 C). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 2). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 13,7 B). 0,3 C). 12,7 D). 14 3). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . 4). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 0,75% B). 1,75% C). 1% D). 2% 5). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 850 B). 500 C). 650 D). 750 6). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm B). Giá trị pH tăng độ axit tăng C). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm D). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 7). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;NaCl;KCl B). NaOH;KOH;KCl;NaCl C). NaOH;KCl D). NaCl;KOH 8). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,5 B). 1,125 C). 1,00 D). 1,175 9). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:KHSO4 B). Dd:NaNO3 C). Dd:Na2SO4 D). Dd:K2CO3 10). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Dd:Ba(HCO3)2 B). Nước vôi trong C). Dd:Ca(NO3)2 D). Dd:BaCl2

 

Đồng bộ tài khoản