Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 029 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 029 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 029 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 029 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 với nội dung được tuyển chọn kỹ càng từ các năm trước, chúng tôi mong rằng sẽ là bộ đề kiểm tra quý giá giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm để đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới. Cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib các bạn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 029 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 029 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

1). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là?
A). 1,125 B). 1,5 C). 1,00 D). 1,175
2). Phát biểu nào sau đây không đúng?
A). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm B). Giá trị pH tăng độ axit tăng
C). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 D). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm
3). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất?
A). 850 B). 500 C). 650 D). 750
4). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là?
A). 0,75% B). 2% C). 1% D). 1,75%
5). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa?
A). Dd:BaCl2 B). Nước vôi trong C). Dd:Ca(NO3)2 D). Dd:Ba(HCO3)2

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 029 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 029 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,125 B). 1,5 C). 1,00 D). 1,175 2). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm B). Giá trị pH tăng độ axit tăng C). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 D). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm 3). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 850 B). 500 C). 650 D). 750 4). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 0,75% B). 2% C). 1% D). 1,75% 5). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Dd:BaCl2 B). Nước vôi trong C). Dd:Ca(NO3)2 D). Dd:Ba(HCO3)2 6). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 12,7 B). 14 C). 13,7 D). 0,3 7). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . B). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . 8). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 B). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 C). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 9). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;KOH;KCl;NaCl B). NaOH;NaCl;KCl C). NaCl;KOH D). NaOH;KCl 10). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:Na2SO4 B). Dd:K2CO3 C). Dd:NaNO3 D). Dd:KHSO4

 

Đồng bộ tài khoản