Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 132 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
55
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 132 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 132 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 132 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các bạn học sinh, để các bạn có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề kiểm tra 15 phút một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 132 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 132 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được dùng để điều chế chất dẻo PE (polietilen)?
A. nCH2=CH-CH=CH2 -> [-CH2-CH=CH-CH2-]n
B. nCH2=CH2 -> [-CH2 - CH2 -]n
C. nCH2=CH-C(CH3)=CH2 -> [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n
D. nHO-CO-CH2-NH2 -> [-CO-CH2-NH-]n + nH2O
Câu 2: Anken có công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
A. 4 B. 2 C. 3 D. 5
Câu 3: Để phân biệt propan và etilen, dùng phản ứng nào thuận tiện nhất ?
A. Phản ứng cộng với H2 B. Phản ứng cộng với dung dịch brom
C. Phản ứng đốt cháy D. Phản ứng trùng hợp
Câu 4: Hợp chất sau có tên là gì?
A. 4- đimetylhex-1-en B. 2-đimetylpent-4-en C. 4,4-đimetylpent- 1-en D. 2,2-đimetylpent-4-en
Câu 5: Xiclohexan không thể tham gia phản ứng nào ?
A. Phản ứng cộng mở vòng B. Phản ứng cháy
C. phản ứng thế D. Cả A, B và C

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 132 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn hay mà mình đang tìm.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÃ ĐỀ 132 MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 Trường THPT Số 2 Văn Bàn Thời gian: … Câu 1: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được dùng để điều chế chất dẻo PE (polietilen)? A. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n B. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n C. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n D. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O Câu 2: Anken có công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 3: Để phân biệt propan và etilen, dùng phản ứng nào thuận tiện nhất ? A. Phản ứng cộng với H2 B. Phản ứng cộng với dung dịch brom C. Phản ứng đốt cháy D. Phản ứng trùng hợp Câu 4: Hợp chất sau có tên là gì? CH3  CH3 - C - CH2-CH=CH2  C2H5 A. 4- đimetylhex-1-en B. 2-đimetylpent-4-en C. 4,4-đimetylpent- 1-en D. 2,2-đimetylpent-4-en Câu 5: Xiclohexan không thể tham gia phản ứng nào ? A. Phản ứng cộng mở vòng B. Phản ứng cháy C. phản ứng thế D. Cả A, B và C Câu 6: Trong phòng thí nghiệm eilen được điều chế từ các chất sau: A. êtan B. C2H5OH, H2SO4đặc, t0 C. C2H5OC2H5, H2SO4 đặc, t0 D. propan Câu 7: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ? A. Butan B. Cacbon đioxit C. Metylpropan D. etilen Câu 8: Các anken không tham gia loại phản ứng nào ? A. Phản ứng thế B. Phản ứng cộng C. Phản ứng cháy D. Phản ứng trùng hợp Câu 9: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,17 mol hỗn hợp X gồm 2 parafin A và B là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 6,72 lít khí CO2. Vậy công thức phân tử của 2 olefin đó là : A. CH4 và C2H6 B. Không thể xác định được C. C2H4 và C3H6 D. C2H6 và C3H8 Câu 10: Trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? A. Etan B. Metan C. Butan D. Propan Câu 11: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng trùng hợp? A. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n B. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n C. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O D. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n Câu 12: Khi cho 2-metylpentan tác dụng với dung dịch clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 dưới tác dụng của ánh sáng, sản phẩm chính thu được là : A. 1,3 - điclopentan B. 3- clo- 2-metylpentan C. 3- cloisopentan D. 2-cloisopentan Câu 13: Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học ? A. Cả A và C. B. CH3CH=C(CH3)2 C. CH3CH=CH2 D. CH3CH=CHCH2CH3 Câu 14: Khi cho CH3-CH2-CH2-CH=CH2 tác dụng với HBr sản phẩm chính thu được có tên gọi là A. 1-Brompentan B. 2-Brompent-1-en C. 2-Brompent-2-en D. 3-Brompentan Câu 15: Trong phòng thí nghiệm, metan có thể điều chế bằng cách nào ? A. Cả A và B. B. Đun nóng hỗn hợp C2H5OH với H2SO4 đặc. C. Thủy phân canxi cacbua D. Nung natri axetat với vôi tôi xút Câu 16: Khi sục khí metan vào dung dịch KMnO4 sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây ? A. Màu dung dịch bị nhạt dần B. Màu dung dịch không thay đổi C. Dung dịch từ không màu chuyển thành nâu đỏ D. Màu dung dịch đậm dần lên Câu 17: Trong 4 tên sau, câu nào đúng với công thức ở trên? CH3  CH3 - CH2 - CH - CH2 - C - CH3   CH3 CH3 A. 2,2,4 - trimetyl hexan B. 3,5,5- trimetyl hexan C. 3,5,5- trimetylhexan D. 2,2,4 - trimetylhexan. Câu 18: Dãy nào chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng parafin ? A. C2H2 , C3H4 , C4H6 , C5H8 B. CH4 , C2H6 , C4H10 , C5H12 C. CH4 , C2H2 , C3H4 , C4H10 D. C2H6 , C3H8 , C5H10 , C6H12 Câu 19: olefin X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 28 Vậy parafin X có công thức phân tử là : A. C4H10 B. C5H10 C. C4H8 D. C5H12 Câu 20: Cho phản ứng C2H5OH  A  B  C . Các chất A, B, C lần lượt là: H O  H t ,xt  2  Cl a /s 0 2 2 A. etan, eten, cloetan B. eten, etan, cloeten C. eten, etan, clo etan D. etilen, etan, cloetan ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------

 

Đồng bộ tài khoản