Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 152 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 152 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 152 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Với mong muốn giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 152 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc kỹ càng, giúp các bạn làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề kiểm tra. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 152 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 152 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn dưới đây:

Câu 1: Trong 4 tên sau, câu nào đúng với công thức dưới đây?
A. 2,2,4 - trimetylhexan. B. 2,2,4 - trimetyl hexan
C. 3,5,5- trimetyl hexan D. 3,5,5- trimetylhexan
Câu 2: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ?
A. Phản ứng cộng B. Phản ứng cháy C. Phản ứng thế D. Phản ứng tách
Câu 3: Trong phòng thí nghiệm eilen được điều chế từ các chất sau:
A. êtan B. Propan
C. C2H5OC2H5, H2SO4 đặc, t0 D. C2H5OH, H2SO4đặc, t0
Câu 4: Khi cho CH3-CH2-CH=CH2 tác dụng với HBr sản phẩm chính thu được có tên gọi là
A. 2-Brombut-2-enB. 2-Brombut-1-en C. 2-Brombutan D. 1-Brombutan
Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, metan có thể điều chế bằng cách nào ?
A. Thủy phân canxi cacbua B. Nung natri axetat với vôi tôi xút
C. Đun nóng hỗn hợp C2H5OH với H2SO4 đặc. D. Cả A và B.

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 152 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 152 Trường THPT Số 2 Văn Bàn Thời gian: … Câu 1: Trong 4 tên sau, câu nào đúng với công thức dưới đây? CH3  CH3 - CH2 - CH - CH2 - C - CH3   CH3 CH3 A. 2,2,4 - trimetylhexan. B. 2,2,4 - trimetyl hexan C. 3,5,5- trimetyl hexan D. 3,5,5- trimetylhexan Câu 2: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ? A. Phản ứng cộng B. Phản ứng cháy C. Phản ứng thế D. Phản ứng tách Câu 3: Trong phòng thí nghiệm eilen được điều chế từ các chất sau: A. êtan B. Propan C. C2H5OC2H5, H2SO4 đặc, t0 D. C2H5OH, H2SO4đặc, t0 Câu 4: Khi cho CH3-CH2-CH=CH2 tác dụng với HBr sản phẩm chính thu được có tên gọi là A. 2-Brombut-2-enB. 2-Brombut-1-en C. 2-Brombutan D. 1-Brombutan Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, metan có thể điều chế bằng cách nào ? A. Thủy phân canxi cacbua B. Nung natri axetat với vôi tôi xút C. Đun nóng hỗn hợp C2H5OH với H2SO4 đặc. D. Cả A và B. Câu 6: Hợp chất sau có tên là gì? CH3  CH3 - C - CH2-CH=CH2  CH3 A. 2-đimetylpent-4-en B. 4-đimetylpent-1-en C. 2,2-đimetylpent- 4-en D. 4,4-đimetylpent-1-en Câu 7: Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào thuận tiện nhất ? A. Phản ứng cộng với dung dịch brom B. Phản ứng trùng hợp C. Phản ứng cộng với H2 D. Phản ứng đốt cháy Câu 8: Chất nào sau đây có đồng phân hình học ? A. CH3CH=CHCH2CH3 B. CH3CH=C(CH3)2 C. CH3CH=CH2 D. Cả A, B, C. Câu 9: Cho phản ứng C2H5OH  A  B  C . Các chất A, B, C lần lượt là: H O  H t ,xt 2   Cl 0 a /s 2  2 A. etilen, etan, cloetan B. eten, etan, cloeten C. etan, eten, cloetan D. eten, etan, clo etan Câu 10: Xiclohexan có thể tham gia phản ứng nào ? A. phản ứng thế B. Cả A và C C. Phản ứng cộng mở vòng D. Phản ứng cháy Câu 11: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ? A. Metylpropan B. Butan C. Cacbon đioxit D. But- 2- en Câu 12: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng trùng hợp? A. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n B. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n C. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O D. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n Câu 13: Trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. Butan B. Etan C. Propan D. Metan Câu 14: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm 2 olefin A và B là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 8,96 lít khí CO2. Vậy công thức phân tử của 2 olefin đó là : A. C3H6 và C4H8 B. C2H4 và C3H6 C. C2H6 và C3H8 D. Không thể xác định được Câu 15: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được dùng để điều chế caosu buna? A. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n B. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O C. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n D. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n Câu 16: Parafin X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Vậy parafin X có công thức phân tử là : A. C4H10 B. C4H8 C. C5H12 D. C5H10 Câu 17: Khi sục khí metan vào dung dịch brom sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây ? A. Màu dung dịch đậm dần lên B. Màu dung dịch không thay đổi C. Màu dung dịch bị nhạt dần D. Dung dịch từ không màu chuyển thành nâu đỏ Câu 18: Khi cho isopentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 dưới tác dụng của ánh sáng, sản phẩm chính thu được là : A. 3- cloisopentan B. 2- cloisopentan C. 2 – điclopentan D. 1,3 - điclopentan Câu 19: Anken có công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 20: Dãy nào chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng olefin ? A. C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 B. CH4 , C2H6 , C4H10 , C5H12 C. CH4 , C2H2 , C3H4 , C4H10 D. C2H6 , C3H8 , C5H10 , C6H12 -----------------------------------------------

 

Đồng bộ tài khoản