Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 252 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 252 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 252 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Bạn đã chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 252 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 mà Thư viện eLib giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc kỹ càng, giúp các bạn làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề kiểm tra. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 252 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 252 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1. Trong quá trình sản xuất NH3, yếu tố nào quan trọng nhất làm tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3?
A. Tăng nhiệt độ B. Thêm chất xúc tác C. Tăng áp suất D.Giảm áp suất
Câu 2. Khi ôxi hoá N2 bằng O2 thì thu được sản phẩm?A. N2O B. NO2 C. N2O5 D. NO
Câu 3. Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 340gam NH3. Biết hiệu suất =25%, các thể tích khí đo ở đktc.
A. 672 lít N2 và 1344 lít H2 B. 448 lít N2 và 672 lít H2
C. 896 lít N2 và 1344 lít H2 D. 1792 lít N2 và 2688 lít H2
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. P và N đều thể hiện tính khử và tính ôxi hoá
B. P và N đều có số ôxi hoá cao nhất là +5
C. P và N đều có số ôxi hoá -3
D. P và N đều bị oxi hoá đến +5 khi tác dụng với chất ôxi hoá mạnh
Câu 5. Khi cho Vml ddKOH tác dụng với V1ml ddH3PO4 ta thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa tối đa bao nhiêu muối?
A. 1 B. 2 C. Không xác định được D. 3

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 252 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 252 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … A) Phần Trắc nghiệm(6 điểm) Câu 1. Trong quá trình sản xuất NH3, yếu tố nào quan trọng nhất làm tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3? A. Tăng nhiệt độ B. Thêm chất xúc tác C. Tăng áp suất D. Giảm áp suất Câu 2. Khi ôxi hoá N2 bằng O2 thì thu được sản phẩm?A. N2O B. NO2 C. N2O5 D. NO Câu 3. Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 340gam NH3. Biết hiệu suất =25%, các thể tích khí đo ở đktc. A. 672 lít N2 và 1344 lít H2 B. 448 lít N2 và 672 lít H2 C. 896 lít N2 và 1344 lít H2 D. 1792 lít N2 và 2688 lít H2 Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai? A. P và N đều thể hiện tính khử và tính ôxi hoá B. P và N đều có số ôxi hoá cao nhất là +5 C. P và N đều có số ôxi hoá -3 D. P và N đều bị oxi hoá đến +5 khi tác dụng với chất ôxi hoá mạnh Câu 5. Khi cho Vml ddKOH tác dụng với V1ml ddH3PO4 ta thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa tối đa bao nhiêu muối?A. 1 B. 2 C. Không xác định được D. 3 Câu 6. Phân amôphôt cung cấp dinh dưỡng cho cây những nguyên tố nào? A. N, P B. N C. P D. N,P,K Câu 7. Khi cho N2 tác dụng với Ca ta thu được hợp chất có công thức A. CaN B. Ca2N3 C. Ca3N2 D. CaN2 Câu 8. Để phân biệt hai dung dịch muối NH4NO3 và (NH4)2 CO3 ta dùng thuốc thử? A. ddCa(OH)2 B. ddNaOH C. Kim loại Na D. Phenolphtalein Câu 9. Trong phản ứng: S +HNO3 --> H2SO4 + NO2 + H2O. Chất ôxi hoá là ? A. N+5 B. S+6 C. S D. N+4 Câu 10. Trong phản ứng :2AgNO3 -to--> 2Ag + 2NO2 +O2 . Chất đóng vai trò chất ôxi hoá là? A. O2- B. Ag+ và N+5 C. Ag+ D. N+5 Câu 11. Phân đạm ure cung cấp cho cây trồng nguyên tố N dưới dạng nào? A. NO2 B. NH4+ C. NH2+ D. NO3- Câu 12. Đốt cháy khí NH3 trên ngọn lửa đèn cồn ta thu được sản phẩm? A. HNO3 B. NO C. N2 D. N2O B) Tự luận: (4 Điểm): Cho mgam hỗn hợp (Mg,Zn) tác dụng với Vml dung dịch HNO3 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 3muối và axit dư; 6,72lít hỗn hợp khí Y(N2 và N2O) ở đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào ddX thu được 2,24lít khí NH3 ở đktc và 29,00gam kết tủa. 1) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra trong các thí nghiệm? 2) Tính m? Biết hh Y có tỷ khối so vơí không khí bằng 4/3. 3) Tính thể tích ddNaOH 1,2M cần dùng. Biết axit HNO3 dùng dư 5% so với lượng cần thiết! Baøi laøm töï luaän:

 

Đồng bộ tài khoản