Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 254 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 254 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 254 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Để đạt được kết quả cao trong tất cả các kỳ kiểm tra, các em đừng quên tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 254 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 của Thư viện eLib. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề kiểm tra. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 254 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 254 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1. Khi cho N2 tác dụng với Ca ta thu được hợp chất có công thức
A. Ca2N3 B. Ca3N2 C. CaN D. CaN2
Câu 2. Trong phản ứng: S +HNO3 --> H2SO4 + NO2 + H2O. Chất ôxi hoá là ?
A. S B. S+6 C. N+5 D. N+4
Câu 3. Trong phản ứng :2AgNO3 -to--> 2Ag + 2NO2 +O2 . Chất đóng vai trò chất ôxi hoá là?
A. O2- B. Ag+ và N+5 C. Ag+ D. N+5
Câu 4. Khi cho Vml ddKOH tác dụng với V1ml ddH3PO4 ta thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa tối đa bao nhiêu muối?
A. 1 B. Không xác định được C. 2 D. 3
Câu 5. Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 340gam NH3. Biết hiệu suất =25%, các thể tích khí đo ở đktc.
A. 896 lít N2 và 1344 lít H2 B. 1792 lít N2 và 2688 lít H2
C. 672 lít N2 và 1344 lít H2 D. 448 lít N2 và 672 lít H2

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 254 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 254 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … A) Phần Trắc nghiệm(6 điểm) Câu 1. Khi cho N2 tác dụng với Ca ta thu được hợp chất có công thức A. Ca2N3 B. Ca3N2 C. CaN D. CaN2 Câu 2. Trong phản ứng: S +HNO3 --> H2SO4 + NO2 + H2O. Chất ôxi hoá là ? A. S B. S+6 C. N+5 D. N+4 Câu 3. Trong phản ứng :2AgNO3 -to--> 2Ag + 2NO2 +O2 . Chất đóng vai trò chất ôxi hoá là? A. O2- B. Ag+ và N+5 C. Ag+ D. N+5 Câu 4. Khi cho Vml ddKOH tác dụng với V1ml ddH3PO4 ta thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa tối đa bao nhiêu muối? A. 1 B. Không xác định được C. 2 D. 3 Câu 5. Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 340gam NH3. Biết hiệu suất =25%, các thể tích khí đo ở đktc. A. 896 lít N2 và 1344 lít H2 B. 1792 lít N2 và 2688 lít H2 C. 672 lít N2 và 1344 lít H2 D. 448 lít N2 và 672 lít H2 Câu 6. Khi ôxi hoá N2 bằng O2 thì thu được sản phẩm? A. N2O B. N2O5 C. NO2 D. NO Câu 7. Đốt cháy khí NH3 trên ngọn lửa đèn cồn ta thu được sản phẩm? A. NO B. HNO3 C. N2O D. N2 Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai? A. P và N đều bị oxi hoá đến +5 khi tác dụng với chất ôxi hoá mạnh B. P và N đều có số ôxi hoá cao nhất là +5 C. P và N đều có số ôxi hoá -3 D. P và N đều thể hiện tính khử và tính ôxi hoá Câu 9. Phân đạm ure cung cấp cho cây trồng nguyên tố N dưới dạng nào? A. NH4+ B. NO2 C. NH2+ D. NO3- Câu 10. Trong quá trình sản xuất NH3, yếu tố nào quan trọng nhất làm tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3? A. Tăng nhiệt độ B. Giảm áp suất C. Thêm chất xúc tác D. Tăng áp suất Câu 11. Để phân biệt hai dung dịch muối NH4NO3 và (NH4)2 CO3 ta dùng thuốc thử? A. ddCa(OH)2 B. Kim loại Na C. Phenolphtalein D. ddNaOH Câu 12. Phân amôphôt cung cấp dinh dưỡng cho cây những nguyên tố nào? A. N B. N,P,K C. N, P D. P B) Tự luận: (4 Điểm): Cho mgam hỗn hợp (Mg,Zn) tác dụng với Vml dung dịch HNO3 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 3muối và axit dư; 6,72lít hỗn hợp khí Y(N2 và N2O) ở đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào ddX thu được 2,24lít khí NH3 ở đktc và 29,00gam kết tủa. 1) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra trong các thí nghiệm? 2) Tính m? Biết hh Y có tỷ khối so vơí không khí bằng 4/3. 3) Tính thể tích ddNaOH 1,2M cần dùng. Biết axit HNO3 dùng dư 5% so với lượng cần thiết!

 

Đồng bộ tài khoản