Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 281 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 281 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 281 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Bạn đang gặp khó khăn trước các bài kiểm tra 15 phút và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 281 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 281 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 281 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn dưới đây:

Câu 1: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được dùng để điều chế caosu buna?
A. nCH2=CH-CH=CH2 -> [-CH2-CH=CH-CH2-]n
B. nCH2=CH2 -> [-CH2 - CH2 -]n
C. nCH2=CH-C(CH3)=CH2 -> [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n
D. nHO-CO-CH2-NH2 -> [-CO-CH2-NH-]n + nH2O
Câu 2: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ?
A. Butan B. But- 2- en C. Metylpropan D. Cacbon đioxit
Câu 3: Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào thuận tiện nhất ?
A. Phản ứng trùng hợp B. Phản ứng đốt cháy
C. Phản ứng cộng với H2 D. Phản ứng cộng với dung dịch brom
Câu 4: Trong phòng thí nghiệm eilen được điều chế từ các chất sau:
A. Propan B. êtan
C. C2H5OH, H2SO4đặc, t0 D. C2H5OC2H5, H2SO4 đặc, t0
Câu 5: Khi sục khí metan vào dung dịch brom sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây ?
A. Màu dung dịch không thay đổi B. Màu dung dịch đậm dần lên
C. Màu dung dịch bị nhạt dần D. Dung dịch từ không màu chuyển thành nâu đỏ

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 281 lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn để xem.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 281 Trường THPT Số 2 Văn Bàn Thời gian: … Câu 1: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được dùng để điều chế caosu buna? A. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n B. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n C. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n D. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O Câu 2: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ? A. Butan B. But- 2- en C. Metylpropan D. Cacbon đioxit Câu 3: Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào thuận tiện nhất ? A. Phản ứng trùng hợp B. Phản ứng đốt cháy C. Phản ứng cộng với H2 D. Phản ứng cộng với dung dịch brom Câu 4: Trong phòng thí nghiệm eilen được điều chế từ các chất sau: A. Propan B. êtan C. C2H5OH, H2SO4đặc, t0 D. C2H5OC2H5, H2SO4 đặc, t0 Câu 5: Khi sục khí metan vào dung dịch brom sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây ? A. Màu dung dịch không thay đổi B. Màu dung dịch đậm dần lên C. Màu dung dịch bị nhạt dần D. Dung dịch từ không màu chuyển thành nâu đỏ Câu 6: Khi cho isopentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 dưới tác dụng của ánh sáng, sản phẩm chính thu được là : A. 2- cloisopentan B. 1,3 - điclopentan C. 2 – điclopentan D. 3- cloisopentan Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, metan có thể điều chế bằng cách nào ? A. Đun nóng hỗn hợp C2H5OH với H2SO4 đặc. B. Nung natri axetat với vôi tôi xút C. Thủy phân canxi cacbua D. Cả A và B. Câu 8: Trong 4 tên sau, câu nào đúng với công thức dưới đây? CH3  CH3 - CH2 - CH - CH2 - C - CH3   CH3 CH3 A. 3,5,5- trimetyl hexan B. 2,2,4 - trimetyl hexan C. 3,5,5- trimetylhexan D. 2,2,4 - trimetylhexan. Câu 9: Khi cho CH3-CH2-CH=CH2 tác dụng với HBr sản phẩm chính thu được có tên gọi là A. 1-Brombutan B. 2-Brombut-2-en C. 2-Brombut-1-en D. 2-Brombutan Câu 10: Cho phản ứng C2H5OH  A  B  C . Các chất A, B, C lần lượt là: H O  H t ,xt 2   Cl 0 a /s 2  2 A. eten, etan, clo etan B. etilen, etan, cloetan C. eten, etan, cloeten D. etan, eten, cloetan Câu 11: Dãy nào chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng olefin ? A. C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 B. CH4 , C2H6 , C4H10 , C5H12 C. CH4 , C2H2 , C3H4 , C4H10 D. C2H6 , C3H8 , C5H10 , C6H12 Câu 12: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng trùng hợp? A. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n B. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n C. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O D. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n Câu 13: Xiclohexan có thể tham gia phản ứng nào ? A. Phản ứng cháy B. phản ứng thế C. Phản ứng cộng mở vòng D. Cả A và C Câu 14: Trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. Etan B. Propan C. Butan D. Metan Câu 15: Chất nào sau đây có đồng phân hình học ? A. CH3CH=CHCH2CH3 B. CH3CH=C(CH3)2 C. CH3CH=CH2 D. Cả A, B, C. Câu 16: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ? A. Phản ứng thế B. Phản ứng tách C. Phản ứng cộng D. Phản ứng cháy Câu 17: Anken có công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu là đồng phân cấu tạo? A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 18: Parafin X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Vậy parafin X có công thức phân tử là : A. C4H10 B. C5H10 C. C5H12 D. C4H8 Câu 19: Hợp chất sau có tên là gì? CH3  CH3 - C - CH2-CH=CH2  CH3 A. 4,4-đimetylpent-1-en B. 2-đimetylpent-4-en C. 4-đimetylpent-1- en D. 2,2-đimetylpent-4-en Câu 20: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm 2 olefin A và B là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 8,96 lít khí CO2. Vậy công thức phân tử của 2 olefin đó là : A. Không thể xác định được B. C2H6 và C3H8 C. C2H4 và C3H6 D. C3H6 và C4H8 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------

 

Đồng bộ tài khoản