Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 299 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 299 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 299 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn

Cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 299 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kỳ thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 299 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 299 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn dưới đây:

Câu 1: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O 2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là:
A. 1,64 gam. B. 1,20 gam. C. 1,04 gam. D. 1,32 gam.
Câu 2: A, B, D là 3 đồng phân có cùng CTPT C3H8O. Biết A tác dụng với CuO đun nóng cho ra andehit, B tạo xeton. Vậy, D là:
A. chất có nhiệt độ sôi cao nhất
B. ancol bậc III
C. chất có nhiệt độ sôi thấp nhất
D. chất có khả năng tách nước tạo 1 anken duy nhất.
Câu 3: Hợp chất X có vòng benzen và có CTPT là C7H6Cl2. Thủy phân hoàn toàn X trong NaOH đặc, dư, t0 cao, p cao thu được chất Y có CTPT là C7H7O2Na. Có bao nhiêu CTCT của X thỏa mãn?
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 4: Dãy các chất đều làm mất màu nước brom là
A. propin, xiclopropan, axetilen, toluen. B. axetilen, etilen, buta-1,3-đien, stiren
C. propin, propen, axetilen, benzen. D. axetilen, etilen, butan, stiren.
Câu 5: Cho các anken sau: (1) but-1-en, (2) propilen, (3) 2-metylpropen, (4) but-2-en, (5) 2,3-đimetylbut-2-en, (6) etilen. Số anken khi tác dụng với HCl chỉ cho 1 dẫn xuất halogen:
A. 3 B. 5 C. 6 D. 4

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 299 lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn để xem.
Đồng bộ tài khoản