Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 8 đề thi

0
152
lượt xem
0
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7

Mô tả BST Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7

Tổng hợp Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 với đầy đủ nội dung kiến thức trong chương trình học. Đây sẽ là tài liệu tham khảo tốt nhất cho các em học sinh cũng như quý phụ huynh cùng ôn tập với các em. Nhanh tay download về máy để phục vụ việc học tập hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 dưới đây:

I/ TRẮC NGHIỆM: (Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.)
Câu 1: Tính
Câu 2:
Câu 3: Có bao nhiêu cặp số x,y thoả mãn
Câu 4: 
Câu 5: Viết gọn tích (-6)2.(-6)3 dưới dạng luỹ thừa là:
A. (-6)5
B. (-6)6
C. (-36)5
D. (-6)6
Câu 6: Cho xoy đối đỉnh với x’oy’. xoy = 600 thì x’oy’ bằng:
A. 300
B. 600
C. 450
D. 900
Câu 7: Cho hình vẽ (Ax // Cy) Khi đó góc BCy bằng:
A. 1000
B.1300
C. 1200
D. 1100
Câu 8: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
A. Hai góc so le trong bằng nhau
B. Hai góc đồng vị bằng nhau
C. Hai góc trong cùng phía bù nhau
D. Cả ba câu trên đều đúng
II/PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Tính:
Câu 2: Tìm x biết:
Câu 3: Cho hình vẽ, biết a// b và Â4 = 37
a. Tính góc B1
b. So sánh Â1 và góc B4 b
c. Tính góc B2
Câu 4: Biết rằng 12 + 22 + 32 + …..+102 = 385. Tính S = 32 + 62 + 92 + …...+ 302

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 để xem.
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS NĂM HỌC: 2010-2011 ĐẠI THẮNG MÔN: TOÁN - LỚP 7 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề) I/ TRẮC NGHIỆM: ( Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.) 4 5 Câu 1: Tính -( ) bằng: 3 4 21 31 A. B. C. 1 D. -3 12 12 Câu 2: Cho x 3  5 khi đó x bằng: A. 5 hoặc -5 B. 8 C. -5 D. 8 hoặc-2 Câu 3: Có bao nhiêu cặp số x,y thoả mãn: x 8  y2 9  0 A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số 5 3 Câu 4: Tính ( ) bằng: 3  15  125 125  125 A. B. C. D. 9 27 27 6 Câu 5: Viết gọn tích (-6)2.(-6)3 dưới dạng luỹ thừa là: A. (-6)5 B. (-6)6 C. (-36)5 D. (-6)6 Câu 6: Cho  xoy đối đỉnh với  x’oy’.  xoy = 600 thì  x’oy’ bằng: A. 300 B. 600 C. 450 D. 900 Câu 7 : Cho hình vẽ (Ax // Cy) A x Khi đó góc BCy bằng: 1300 A. 1000 B.1300 B. C. 1200 D. 1100 B 1100 C y Câu 8: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: A. Hai góc so le trong bằng nhau B. Hai góc đồng vị bằng nhau C. Hai góc trong cùng phía bù nhau D. Cả ba câu trên đều đúng II/PHẦN TỰ LUẬN: Câu 1: Tính: 3 2 5 3 5 3 2 1 4 3 2 a. (  ) : b. (  ) c. (1 -  ).(  ) 7 3 4 4 6 3 4 5 4 Câu 2: Tìm x biết: 2 5 1 81 . x   2 b. 2x  4  5 c.  3 3 7 7 3 x2 3 a 2008 2010 d. (2x-5) +(3y+4) 0 A 0 Câu 3: Cho hình vẽ, biết a// b và Â4 = 37 370 2 1 a. Tính góc B1 b. So sánh Â1 và góc B4 b 2 c. Tính góc B2 1 4 B Câu 4: Biết rằng 12 + 22 + 32 + …..+102 = 385. Tính S = 32 + 62 + 92 + …...+ 302

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS NĂM HỌC 2010-2011 PHAN CHU TRINH MÔN: TOÁN - LỚP 7 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (0,5 điểm) Tìm tỉ số phần trăm của 3 và 75. Bài 2: (0,5 điểm) Trong hình 1, đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng nào? 5 Bài 3: (0,5 điểm) Tìm một số biết của nó bằng –20. 4 Bài 4: (2,5 điểm) Tính nhanh: 1 7 14 17 a) + + + 0,25 – 5 10 15 10 2 5 –3 11 b) . . . 3 7 8 5 c) 5,7 – 3,4 + 15,4 – 5,7 – 12 Bài 5: (0,75 điểm) Cho ba đường thẳng xx’ yy’ zz’ cắt nhau tại O. Hãy nêu tên các cặp góc đối đỉnh? Bài 6: (1,5 điểm) Tìm x biết: 1 –5 1 2 2 a) x + = b) – ( + x ) = 2 3 2 5 3 Bài 7: (2 điểm) Cho góc AOB = 72°. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc AOB. a/ Tính góc AOt ? b/ Vẽ góc COA kề bù với góc AOt. Tính góc COA ? Bài 8: (0,5 điểm) Tìm n biết: Giá trị tuyệt đối của 5n + 1 = 6,6 Bài 9: (0,75 điểm) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: Vẽ góc xOy có số đo bằng 60°. Lấy điểm A thuộc tia Ox. Vẽ đường thẳng d1 vuông góc với tia Ox tại A và cắt tia Oy tại M. Qua A vẽ đường thẳng d2 vuông góc với tia Oy tại B. –1 Bài 10: (0,5 điểm) Tính: ( )2010 . 72010 7 -----Hết-----

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS NĂM HỌC: 2010 – 2011 THỊ TRẤN CÁI TẮC MÔN: TOÁN - LỚP 7 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề) I. Lý thuyết: ( 3 điểm) Câu 1: ( 1,5 điểm ) a) Phát biểu quy tắc phép nhân phân số? Viết công thức tổng quát. 5 12 b) Tính: . 6 7 Câu 2: ( 1,5 điểm) a) Thế nào là hai góc đối đỉnh? b) Vẽ xOy  600 , vẽ x ,Oy , đối đỉnh với xOy II. Bài tập: (7 điểm) Câu 1: Tìm x biết (2 điểm) 7 1 a) x-  8 16 b) x  2,5 Câu 2: (2 điểm) Tính: 5 2 1 a)   4 3 2 2 1 10 b)  . 3 5 7 Câu 3: (1 điểm) 2 số tuổi của Mai cách đây 5 năm là 4 tuổi. Hỏi hiện nay Mai bao nhiêu tuổi? 3 Câu 4: (2 điểm) Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz , biết xOy  1200 . Gọi Ot là tia phân giác của xOy . Tính zOt . -----------Hết--------- ĐÁP ÁN I. Lý thuyết. Câu 1. a) Phát biểu đúng quy tắc phép nhân phân số (0,5đ) Viết đúng công thức tổng quát (2,5đ) b) Tính: 5 12 5.12 5.2 10  .    (0,75đ) 6 7 6.7 1.7 7 Câu 2. a) Phát biểu đúng khái niệm 2 góc đối đỉnh (0,5đ) Vẽ được xOy  600 (0,25đ) Vẽ được góc đối đỉnh với xOy (0,25đ) Tính x ,Oy ,  600 (0,5đ) II. Bài tập. Câu 1. a) (1đ) 7 1 x  8 16 1 7 x  16 8 1 14 x  16 16 15 x 16 b) (1đ) x  2,5 x=2,5 x=-2,5 Câu 2. Tính: a) (1đ) 5 2 1   4 3 2 15 8 6    12 12 12 15  (8)  6  12 13  12 b) (1đ) 2 1 10  . 3 5 7 2 1.10   3 5.7 2 2   3 7 14 6   21 21 20  21 Câu 3. (1đ) Số tuổi của Mai là: 2 3 12 4:  5  4.  5   5  6  5  11 (tuổi) 3 2 2 Câu 4. - Vẽ được hình (0,5đ) - Vì Ot là tia phân giác của xOy nên: xOt  tOy  1200 : 2  600 (0,5đ) Vì xOy + yOz = 1800 (kề bù) Nên yOz = 1800  1200  600 (0,5đ) - zOt  tOy  yOz  600  600  1200 (0,5đ)

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS NĂM HỌC 2010-2011 TRUNG LẬP MÔN: TOÁN - LỚP 7 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề) A. TR 5 25 35 25 1. Phân số biểu diễn số hữu tỉ  là A.  20 B  C.  D. 6 25 30 40 30 2. Cho trục số. 3 Điểm biểu diễn số hữu tỉ  là điểm 2 A. M B. N C. P D. Q 5 3. Kết quả thực hiện phép tính : : (25) lµ : 17 125 5 1 A. B. C. D. 85 17 17 85 4 4. So sánh hai số hữu tỉ - 0,25 và  5 4 4 4 A. - 0,25 <  B. - 0,25 >  C. - 0,25 =  D. không so sánh được 5 5 5 3 1 5.Nếu a  .5 thì nghịch đảo của a là : 4 25 19 20 11 A. B. C. D. Kết quả khác 20 11 20 6. Cho 2 góc kề và phụ nhau,biết góc thứ nhất bằng 600,góc thứ hai có số đo là: A. 300 B. 600 C. 900 D. 1200 7. Cho M,N,P phân biệt: MN = 8 cm; NP = 9 cm . MP bằng bao nhiêu để M nằm giữa N và P: A. 1 cm B.2 cm C. 3 cm D. 4 cm 8. Với những điều kiện sau,điều kiện nào khẳng định Ot là tia phân giác của  xOy A.  xOt =  yOt C. xOt  tOy  xOy vµ xOt  yOt B. xOt  tOy  xOy D. xOt  tOy  xOy vµ xOt  yOt Câu 2. (1 ). 1. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau . 2. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O thì vuông góc với nhau . 3. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau 4. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng gọi là trung trực của đoạn thẳng ấy B. 4 7 1 2 9 Bài 1. (2 i m). Tìm x,biết: a/  :x b/ (4,5 – 3x). 1 = 5 5 6 5 10 Bài 2. (2 i m) .Thực hiện phép tính 2 1 3 1 1 4 1 6 a)  1  :  b)    3 2 4 2 3 5 3 5 Bài 3. (2,5 i m). Trên cùng 1 nửa mp bờ chứa tia Ox xác định 2 tia Oy và Ot sao cho góc xOy bằng 300;góc xOt bằng 700. a/Tính số đo góc yOt ? Tia Oy có là tia phân giác của góc xOt không?Vì sao? b/Gọi tia Om là tia đối của tia Ox.Tính số đo góc mOt? c/Gọi tia Oa là tia phân giác của góc mOt.Tính số đo góc aOy? Bài 4. (0,5 i m) 1 1 1 1 1 Cho S = 1      . Chứng minh rằng S chia hết cho 6 3 5 7 9 11 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/TRẮC NGHIỆM( 3điểm mỗi ý 0.25 điểm) Câu 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án B A C B B A A D Câu 2. 1Đ 2S 3Đ 4S II/TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1(2 ) mỗi ph n 1 . 7 19  42 a. :x=  (0,5đ) x= (0,5đ) 5 30 19 b. 4,5 – 3x=9/14 (0.5đ) 3x=27/7(0,25đ) x =9/7 (0,25đ) Bài 2(2 mỗi ph n 1 ) a. -5/6 : 3/4 +1/2 (0,5đ) =-10/9+1/2 (0,25đ) =29/18(0,25đ) b. .............= -2/3 (1đ) Bài 3(2,5 ) Vẽ hình úng c u a (0,5đ) a/vì....Oy nằm giữa ... (0,25đ) tính Góc yOt bằng 400 (0,5đ); TiaOy không là tia phân giác vì ... (0,25đ) b/ chỉ ra 2 góc kề bù (0,25đ) Góc mOt bằng 1100 (0,25đ); c/tính góc aOt (0,25đ) tính Góc aOy bằng 950 (0,25đ) 1 1 1 1 1 Bài 4 (0,5 ) S= (1  )  (  )  (  )  ..  12(...) 6 11 3 9 5 7

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS NĂM HỌC 2010-2011 PHÙNG XÁ MÔN: TOÁN - LỚP 7 Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (4đ) Thực hiện phép tính: 15 7 19 20 3 a) Trong Q :     34 21 34 15 7 b) Trong Z: (-5) + (+2) + 3 + ( - 4) + 1 c) Tìm x biết: 2010 - ( 3x - 25) = 10 1 3 1 d) - :x2 3 2 4 4 Bài 2: (3đ) Lớp 7A2 có 45 học sinh, trong đó: 20% tổng số là học sinh giỏi, số học sinh 3 giỏi bằng số học sinh tiên tiến, số còn lại là học sinh trung bình(không có học sinh 7 yếu,kém). Hỏi số học sinh mỗi loại? Bài 3: ( 3đ)Cho 2 đường thẳng xx’//yy’.Đường thẳng a cắt xx’ tại A cắt yy’ tại B sao cho góc xAB bằng 60o. a) Tính góc ABy’,góc ABy? b) Vẽ tia Ot là phân giác của góc xAB.Tính góc tAB? c) Tia Ot’ là phân giác Aby’ chứng minh At//Bt’?

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS NĂM HỌC: 2012 - 2013 HỒNG SƠN MÔN: TOÁN - LỚP 7 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề) I)Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) : Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: Câu 1: BCNN( 4,6) là: A. 0 B. 12 C. 24 D.36 Câu 2: Kết quả của phép tính ( - 15 ) + 25 bằng: A. – 10 B. 10 C. -40 D.40 Câu 3: Kết quả của phép tính ( - 5)2.(-5 )3 là : A. ( -5)5 B. (-5)6 C. ( 25)5 D. ( 25)6 Câu 4: Trong các số: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Những số nào là số nguyên tố? A.5, 11, 12 B. 5, 7, 12 C. 5, 10, 11 D. 5, 7, 11 3 Câu 5: Trong các phân số sau, phân số nào bằng phân số ? 4 6 8 9  12 A. B. C. D. 2 6  12 9 Câu 6: Cách viết nào dưới đây là đúng ? A.  0,55  0,55 B.  0,55  0,55 C. -  0,55  0,55 D. - 0,55  0,55 Câu 7: Kết quả của thực hiện các phép tính: 2.( - 3).( - 8) - 24 là: A. – 48 B.0 C. 48 D. 24 Câu 8: Giá trị của biểu thức ( x – 2)( x + 4) khi x = - 1 là: A. 9 B. – 9 C.5 D. - 5 Câu 9: Hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại là: A. 450 B. 550 C. 650 D. 1450 Câu 10: Hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 720. Số đo góc còn lại là A. 180 B. 280 C. 1080 D.1180 Câu 11: Hai góc đối đỉnh thì số đo của hai góc đó là: A. Có tổng bằng 900 B. Có tổng bù nhau C. Bằng nhau D. Một đáp án khác. Câu 12: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì: A.M nằm giữa P và Q B. M cách đều P và Q C. MP + MQ = PQ D. MP + MQ = PQ và MP = MQ II)Phần tự luận ( 7 điểm ): Bài 1( 1 điểm): Thực hiện phép tính sau : a) 10 – 11+ 12 – 13 + 14 – 15 9 1 9 3 b) ( )( ) 10 2  10 2 Bài 2( 1 điểm ): Tìm x biết : a) 2x – 3,5 = 1,5 ; b) x  0,5  0,5 Bài 3 ( 2 điểm): Chất lượng môn toán khối 7 của một trường THCS đầu năm học là: 12% số học sinh đạt điểm giỏi, số học sinh đạt điểm khá và đạt điểm trung bình bằng nhau , còn lại số học sinh đạt điểm dưới trung bình là 4%. Tính số học sinh mỗi loại? Biết học sinh của khối 7 trường đó là 150em. Bài 3 ( 3 điểm ): Cho góc xoy có số đo bằng 360 kề bù với góc yoz. Gọi ot và om thứ tự là hai tia phân giác của hai góc xoy và góc yoz. a)Tính số đo của góc xom ? b)Chứng minh tia ot vuông góc với tia om. c)Vẽ tia ot’ là tia đối của tia ot. Hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh trong hình vẽ đó? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Toán lớp 7 - ( Thời gian làm bài: 90 phút ) I)Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ): HS khoanh đúng mỗi câu, cho ( 0,25 điểm ) Câu : 1.B ; 2.B ; 3.A ; 4. D ; 5. C ; 6. A 7. D ; 8. B ; 9. B ; 10.C ; 11.C ; 12. D II)Phần tự luận ( 7 điểm ) Bài 1( 1 điểm ): HS làm đúng mỗi câu - cho ( 0,5 điểm ) a) Kết quả là : - 3 ( Cho 0,5 điểm) b) Kết quả là : 1 (cho 0,5 điểm ) Bài 2( 1 điểm) : HS làm đúng mỗi câu cho ( 0,5 điểm) a) x = 2,5 ; b) x = 1 hoặc x = 0 Bài 3 ( 2 điểm ) : - Số HS đạt điểm giỏi là : 150.12% = 18 HS - ( cho : 0,25 điểm) - Số HS đạt dưới điểm trung bình là : 150.4% = 6 HS - ( cho : 0,25 điểm) - Số HS đạt điểm khá và trung bình là : 150 – ( 18+ 6) = 126 HS - ( cho : 0,5 điểm) - Số HS đạt điểm khá là : 126 : 2 = 63 HS- ( cho : 0,5 điểm) - Số HS đạt điểm trung bình là 63HS - ( cho : 0,5 điểm) Bài 3( 3 điểm ): HS vẽ hình và làm đúng mỗi câu - cho ( 1 điểm ) a)Góc xom = xoy + yom = 360 + ( 1800 – 360):2 = 360 + 720 = 1080 - cho ( 1 điểm ) b)Góc xoy và góc yoz kề bù nhau nên xoy + yoz = 1800 - Do ot là tia phân giác của góc xoy nên :xot = toy = 360 : 2 = 180 - Do om là tia phân giác của góc zoy nên :yom = moz = ( 1800 – 360 ): 2 = 720 Suy ra Góc tom = toy + yom = 180 + 720 = 900 .Nên ot vuông góc với tia om - cho ( 1 điểm ) c) Có hai cặp góc đối đỉnh là: xot đối đỉnh với zot’ ; xot’ đối đỉnh với toz ( Vì ox ,oz là hai tia đối nhau; ot và ot’ là hai tia đối nhau ) - cho ( 1 điểm ) m y t x z O t Chú ý : (HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm theo biểu điểm từng phần như trên )

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS NĂM HỌC: 2012 - 2013 HỒNG SƠN MÔN: TOÁN - LỚP 7 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề) I)Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) : Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: Câu 1: BCNN( 4,6) là: A. 0 B. 12 C. 24 D.36 Câu 2: Kết quả của phép tính ( - 15 ) + 25 bằng: A. – 10 B. 10 C. -40 D.40 Câu 3: Kết quả của phép tính ( - 5)2.(-5 )3 là : A. ( -5)5 B. (-5)6 C. ( 25)5 D. ( 25)6 Câu 4: Trong các số: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Những số nào là số nguyên tố? A.5, 11, 12 B. 5, 7, 12 C. 5, 10, 11 D. 5, 7, 11 3 Câu 5: Trong các phân số sau, phân số nào bằng phân số ? 4 6 8 9  12 A. B. C. D. 2 6  12 9 Câu 6: Cách viết nào dưới đây là đúng ? A.  0,55  0,55 B.  0,55  0,55 C. -  0,55  0,55 D. - 0,55  0,55 Câu 7: Kết quả của thực hiện các phép tính: 2.( - 3).( - 8) - 24 là: A. – 48 B.0 C. 48 D. 24 Câu 8: Giá trị của biểu thức ( x – 2)( x + 4) khi x = - 1 là: A. 9 B. – 9 C.5 D. - 5 Câu 9: Hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại là: A. 450 B. 550 C. 650 D. 1450 Câu 10: Hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 720. Số đo góc còn lại là A. 180 B. 280 C. 1080 D.1180 Câu 11: Hai góc đối đỉnh thì số đo của hai góc đó là: A. Có tổng bằng 900 B. Có tổng bù nhau C. Bằng nhau D. Một đáp án khác. Câu 12: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì: A.M nằm giữa P và Q B. M cách đều P và Q C. MP + MQ = PQ D. MP + MQ = PQ và MP = MQ II)Phần tự luận ( 7 điểm ): Bài 1( 1 điểm): Thực hiện phép tính sau : a) 10 – 11+ 12 – 13 + 14 – 15 9 1 9 3 b) ( )( ) 10 2  10 2 Bài 2( 1 điểm ): Tìm x biết : a) 2x – 3,5 = 1,5 ; b) x  0,5  0,5 Bài 3 ( 2 điểm): Chất lượng môn toán khối 7 của một trường THCS đầu năm học là: 12% số học sinh đạt điểm giỏi, số học sinh đạt điểm khá và đạt điểm trung bình bằng nhau , còn lại số học sinh đạt điểm dưới trung bình là 4%. Tính số học sinh mỗi loại? Biết học sinh của khối 7 trường đó là 150em. Bài 3 ( 3 điểm ): Cho góc xoy có số đo bằng 360 kề bù với góc yoz. Gọi ot và om thứ tự là hai tia phân giác của hai góc xoy và góc yoz. a)Tính số đo của góc xom ? b)Chứng minh tia ot vuông góc với tia om. c)Vẽ tia ot’ là tia đối của tia ot. Hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh trong hình vẽ đó? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Toán lớp 7 - ( Thời gian làm bài: 90 phút ) I)Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ): HS khoanh đúng mỗi câu, cho ( 0,25 điểm ) Câu : 1.B ; 2.B ; 3.A ; 4. D ; 5. C ; 6. A 7. D ; 8. B ; 9. B ; 10.C ; 11.C ; 12. D II)Phần tự luận ( 7 điểm ) Bài 1( 1 điểm ): HS làm đúng mỗi câu - cho ( 0,5 điểm ) a) Kết quả là : - 3 ( Cho 0,5 điểm) b) Kết quả là : 1 (cho 0,5 điểm ) Bài 2( 1 điểm) : HS làm đúng mỗi câu cho ( 0,5 điểm) a) x = 2,5 ; b) x = 1 hoặc x = 0 Bài 3 ( 2 điểm ) : - Số HS đạt điểm giỏi là : 150.12% = 18 HS - ( cho : 0,25 điểm) - Số HS đạt dưới điểm trung bình là : 150.4% = 6 HS - ( cho : 0,25 điểm) - Số HS đạt điểm khá và trung bình là : 150 – ( 18+ 6) = 126 HS - ( cho : 0,5 điểm) - Số HS đạt điểm khá là : 126 : 2 = 63 HS- ( cho : 0,5 điểm) - Số HS đạt điểm trung bình là 63HS - ( cho : 0,5 điểm) Bài 3( 3 điểm ): HS vẽ hình và làm đúng mỗi câu - cho ( 1 điểm ) a)Góc xom = xoy + yom = 360 + ( 1800 – 360):2 = 360 + 720 = 1080 - cho ( 1 điểm ) b)Góc xoy và góc yoz kề bù nhau nên xoy + yoz = 1800 - Do ot là tia phân giác của góc xoy nên :xot = toy = 360 : 2 = 180 - Do om là tia phân giác của góc zoy nên :yom = moz = ( 1800 – 360 ): 2 = 720 Suy ra Góc tom = toy + yom = 180 + 720 = 900 .Nên ot vuông góc với tia om - cho ( 1 điểm ) c) Có hai cặp góc đối đỉnh là: xot đối đỉnh với zot’ ; xot’ đối đỉnh với toz ( Vì ox ,oz là hai tia đối nhau; ot và ot’ là hai tia đối nhau ) - cho ( 1 điểm ) m y t x z O t Chú ý : (HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm theo biểu điểm từng phần như trên )

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS NĂM HỌC: 2015-2016 VĨNH MỸ A MÔN: TOÁN - LỚP 7 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (1.0 điểm) a) Tìm các ước của - 2 b) Tìm bốn bội của 6 Câu 2: (1.0 điểm) Viết các số sau dưới dạng phân số: 1 1 ; - 2 1 ; 3,5; -1,5 2 3 Câu 3: (2.0 điểm) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể) 1 3 1 3 a) .  . 8 14 8 14 7 5 b)  6 8 1 4 c)  5 5 2 4 d) . 3 3 1 Câu 4: (1.0 điểm) Bạn Ngân có 30 quyển vở, Ngân đem tặng số vở của mình cho một 3 bạn học sinh nghèo học cùng lớp. Hỏi Ngân còn lại bao nhiêu quyển vở? Câu 5: (2.0 điểm). Tìm x biết. 5 1 a) x +  4 4 2 1  2  3 b) x   2  3  5 Câu 6: (3.0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy  400 và xOz  900 . a) xOz được gọi là góc gì? Vì sao? b) Tính số đo zOy . c) Tia Oy có là tia phân giác của xOz không? Vì sao? HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (1.0 điểm) a) Các ước của - 2 là: 1,-1,2,-2 (0,5 điểm) b) Bốn bội của 6 là: 6,-8,12,-12 (0,5 điểm) Ghi chú: Học sinh lấy bốn bội đúng thì cho điểm tối đa. Câu 2: (1.0 điểm) 11 =3 (0,25 điểm) 2 2 - 21= - 7 (0,25 điểm) 3 3 7 3,5 = (0,25 điểm) 2 -1,5 = 15  3 (0,25 điểm) 10 2 Câu 3: (2.0 điểm) 1 3 1 3 1  3 11  1 14 1 a) .  . =    .  (0,5 điểm) 8 14 8 14 8  14 14  8 14 8 7 5 7.4  5.3 28  15 13 b)  =   (0,5 điểm) 6 8 24 24 24 1 4 c)  =1 (0,5 điểm) 5 5 2 4 8 d) . = (0,5 điểm) 3 3 9 Câu 4: (1.0 điểm) Ngân đã tặng bạn số quyển vở là: 30. 1  10 (quyển vở) (0,5 điểm) 3 Số quyển vở Ngân còn là 30 – 10 = 20 (quyển vở) Đáp số: 20 quyển vở (0,5 điểm) Câu 5: (2.0 điểm). a) x + 5  1 4 4 1 5 x=  (0,5 điểm) 4 4 6 x= = 3 (0,5 điểm) 4 2 2 1  2  3 b) x   2  3  5 1 3 4 x  2 5 9 1 27  20 7 x  2 45 45 (1 điểm) 7 1 7 x :  .2 45 2 45 14 x 45 Câu 6: (3.0 điểm) Vẽ hình đúng (0,5 điểm) a) xOz được gọi là góc vuông? Vì xOz = 900. (0,5 điểm) b) Vì xOy < xOz (400 < 900) (0,25 điểm) Nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Ta có: xOz = xOy + yOz (0,25 điểm) zOy  900  400  (0,5 điểm) zOy  500 c) Tia Oy không là tia phân giác của xOz . (0,5 điểm) Vì tia Oy tạo với 2 tia Ox và Oz 2 góc không bằng nhau. (0,5 điểm) * Chú ý: Nếu học sinh giải không theo cách nêu trong hướng đẫn chấm nhưng đúng thì vẫn cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định. ............................. HẾT................................

 

Đồng bộ tài khoản